Προς λύση μικρού βιολογικού ΚΕΛ κλειστού τύπου, ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος

Πλατύ Χωράφι Σπάτων

Τη λύση «μικρού» βιολογικού υπερσύγχρονης τεχνολογίας, κλειστού τύπου που θα εξυπηρετεί τα Σπάτα και την Αρτέμιδα και εφόσον το επιθυμεί και τον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου, πρότεινε ο Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος κ. Χρήστος Α. Μάρκου στην σύσκεψη που έγινε πριν λίγες ημέρες στο ΥΠΕΚΑ, παρουσία του Γ. Γραμματέα υδάτινων πόρων κ. Τριάντη, του Αντιπεριφερειάρχη Αττικής κ. Αντωνιάδη , του Διευθυντή της ΕΥΔΑΠ κ. Πάσσιου, του εκπροσώπου της Διαχειριστικής Αρχής κ. Λέμμα και με τη συμμετοχή του ιδίου, του Δημάρχου Ραφήνας – Πικερμίου κ. Γ. Χριστόπουλου, των Αντιδημάρχων Σπάτων – Αρτέμιδος κ. Χρ. Μάρκου και Αθ. Μαργέτη, του Αντιδημάρχου Μαραθώνα κ. Κολοβού και του προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Σπάτων κ. Σωτήρη Γιαννάτου.

Από την εν λόγω σύσκεψη, πέραν των προτάσεων-επισημάνσεων του Δημάρχου Σπάτων-Αρτέμιδος που ακολουθούν, αναδείχθηκαν εκ μέρους των εκπροσώπων του ΥΠΕΚΑ, της Περιφέρειας, της Διαχειριστικής Αρχής και της ΕΥΔΑΠ δεδομένα για πρωτοβουλίες και έργα που αφορούν την αποχέτευση στην ευρύτερη περιοχή και τα οποία μάλλον «κλειδώνουν» τις εξελίξεις.

Συγκεκριμένα:

 • Απορρίπτεται η λύση σύνδεσης με την Ψυτάλλεια για τους Δήμους Σπάτων – Αρτέμιδος και Ραφήνας – Πικερμίου.
 • Υπάρχει συμφωνία για την επίλυση του αποχετευτικού της ευρύτερης περιοχής του Μαραθώνα με κατασκευή βιολογικού στην θέση Λούτσα (Ν. Μάκρη), που θα εξυπηρετεί και την Ν. Μάκρη.
 • Έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες με την δημοπράτηση του Βιολογικού Κορωπίου που θα εξυπηρετεί και την Παιανία.
 • Εγκαταλείπεται η ιδέα κατασκευής του μεγάλου ΚΕΛ Β. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ και αναζητείται λύση τεχνολογικά προηγμένη και κοινωνικά αποδεκτή για τον βιολογικό που θα εξυπηρετεί τα Σπάτα και την Αρτέμιδα.

Αναφερόμενος ο Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος στο ενδεχόμενο άρνησης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου να συμμετάσχει στο προτεινόμενο έργο, ζήτησε όπως «ο σχεδιασμός του έργου οριστικοποιηθεί μόνο για την εξυπηρέτηση του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.»

«Εάν ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου δεν συμφωνεί στην προτεινόμενη λύση -τονίζει ο κ. Χρ. Α. Μάρκου- τότε ο σχεδιασμός να οριστικοποιηθεί για την εξυπηρέτηση μόνο του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος. Για τον «μικρό» βιολογικό –κατέληξε ο Δήμαρχος- η προτεινόμενη θέση ΠΛΑΤΥ ΧΩΡΑΦΙ της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος θα πρέπει να συνδυαστεί με τη συνολική οριοθέτηση του ρέματος Ραφήνας και την έναρξη των έργων διευθέτησης του.»

Κατά την διάρκεια της διάσκεψης ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος κ. Χρήστος Α. Μάρκου έκανε τις ακόλουθες επισημάνσεις:

 1. Οι κυρώσεις και τα πρόστιμα απ’ την καθυστέρηση επίλυσης του αποχετευτικού να επιβληθούν σ΄ αυτούς που προτείνουν λύσεις ανέφικτες και διαδικασίες χρονοβόρες και όχι στους ΟΤΑ .
 2. Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος επιθυμεί την τάχιστη επίλυση του αποχετευτικού προβλήματος της περιοχής με όρους και προϋποθέσεις, που θα διασφαλίζουν την περιβαλλοντική ισορροπία και την υγεία των κατοίκων της περιοχής. Κατά συνέπεια, ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος δεν θα έχει καμία ευθύνη για τις όποιες κυρώσεις επιβληθούν στο μέλλον, εξαιτίας των όποιων καθυστερήσεων.
 3. Οι θέσεις του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος έχουν με σαφήνεια διατυπωθεί στις υπ’ αρ. 13/2011 και 87/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
 4. Συνοπτικά ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος έχει απορρίψει τους προηγούμενους σχεδιασμούς της ΕΥΔΑΠ που προέβλεπαν την κατασκευή γιγάντιου ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων. Επιθυμούσε και επιθυμεί τη σύνδεση του με την Ψυτάλλεια, όπως η Παλλήνη και οι άλλοι ΟΤΑ της περιοχής.
 5. Στο βαθμό που αυτή η λύση δεν είναι εξ αντικειμένου εφικτή αποδεχόμαστε τη λύση ενός «μικρού» βιολογικού υπερσύγχρονης τεχνολογίας, κλειστού τύπου που θα εξυπηρετεί τα Σπάτα και την Αρτέμιδα και εφόσον το επιθυμεί και τον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου.
 6. Εάν ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου δεν συμφωνεί στην προτεινόμενη λύση, τότε ο σχεδιασμός να οριστικοποιηθεί για την εξυπηρέτηση μόνο του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος. Για τον προαναφερόμενο «μικρό» βιολογικό η προτεινόμενη θέση ΠΛΑΤΥ ΧΩΡΑΦΙ της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος θα πρέπει να συνδυαστεί με τη συνολική οριοθέτηση του ρέματος Ραφήνας και την έναρξη των έργων διευθέτησης του.
 7. Ζητούμε την άμεση αξιολόγηση της πρότασης μελέτης και κατασκευής του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του πρώην Δήμου Σπάτων και τη χρηματοδότηση του έργου από το ΕΠΠΕΡΑΑ. Παράλληλα αιτούμεθα τη χρηματοδότηση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Αρτέμιδος από το ΠΕΠ Αττικής, κατέληξε ο Δήμαρχος.