fbpx

Σε ποσοστό 98% η ολοκλήρωση των αγωγών τροφοδότησης του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Παιανίας-Κρωπίας

Διπλή, συνεχιζόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Κατασκευή Έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων που αφορούν σε οικισμούς Β’ προτεραιότητας της Οδηγίας 91/271 ΕΟΚ» (Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και Διάθεση Ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας) πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαΐου και 1 Ιουνίου, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής στην Παλλήνη, μετά από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης (23/5) έγινε συνολική αποτίμηση του έργου καθώς εκτενής ενημέρωση των παραβρισκόμενων για την πρόοδο των εργασιών αλλά και για τα προβλήματα που έχουν προκύψει και προκαλούν καθυστερήσεις στην πορεία υλοποίησης του εν λόγω έργου.

Ο προϋπολογισμός του έργου που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» ανέρχεται συνολικά σε 124.890.213,00€ (ο συμβασιοποιημένος προϋπολογισμός είναι 105. 961.323,34€).

Το εσωτερικό δίκτυο του Δήμου Κρωπίας (αγωγοί συνολικού μήκους 79 χλμ.) έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 98%. Όσον αφορά στους συλλεκτήριους αγωγούς που αποτελούν τους κύριους αγωγούς τροφοδότησης του ΚΕΛ Παιανίας – Κορωπίου έχει γίνει έως σήμερα απορρόφηση ποσοστού 83%. Απομένει η κατασκευή της δίδυμης μικροσήραγγας πλησίον του Αεροδρομίου, η τοποθέτηση του αγωγού στον παράδρομο της Αττικής Οδού (μετά τον κόμβο της εξόδου Τοπικές Οδοί), καθώς και το τμήμα που διέρχεται διαμέσου τεχνικού στη νότια τάφρο του αεροδρομίου.

Σχετικά με την πορεία εκτέλεσης εργασιών στο ΚΕΛ Παιανίας – Κορωπίου, έχουν μέχρι σήμερα οικοδομικές εργασίες ποσοστού 70%, ενώ το ποσοστό ολοκλήρωσης κατασκευής και απορρόφησης για τους αγωγούς διάθεσης (αγωγοί μεταφοράς των επεξεργασμένων λυμάτων από το ΚΕΛ Παιανίας – Κορωπίου και το ΚΕΛ Μαρκοπούλου στον υποθαλάσσιο αγωγό) είναι σήμερα στο 64,5%.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα και οι καθυστερήσεις οφείλονται στα πολλά αρχαιολογικά ευρήματα από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, στο γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις, καθώς και στη σημαντική χρονοτριβή στη διάνοιξη – κατασκευή της μικροσήραγγας διέλευσης του αγωγού διάθεσης ακαθάρτων υδάτων (λυμάτων) στη Βραυρώνα και στο ότι δεν έχει εκτελεστεί καμία εργασία για τον υποθαλάσσιο αγωγό λόγω καθυστερήσεων στην έκδοση των σχετικών αδειών.

Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε δεύτερη συνεδρίαση (1/6) με τη συμμετοχή τόσο των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου (εκπρόσωποι του Περιφερειακού Συμβουλίου, της ΕΥΔΑΠ, του Δήμου Κρωπίας και υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας), όσο και εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων (της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής – Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, του Δασαρχείου Πεντέλης, της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών, του Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου και τεχνικοί σύμβουλοι του έργου).

Παρόντες ήταν επίσης, εκτός του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής κ. Φιλίππου, οι Αντιπεριφερειάρχες Έργων και Υποδομών Αγγελική Σαπουνά και Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Νάσος Αναγνωστόπουλος και ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης.

Στη συνεδρίαση αυτή συζητήθηκαν αναλυτικά τα προβλήματα των ανασκαφικών ερευνών στην περιοχή, τα προβλήματα με την όδευση μέσα από δασικές περιοχές, ιδιαίτερα στα σημεία εκβολής του αγωγού, καθώς και το θέμα παραχώρησης της ακτής στο σημείο εκβολής του αγωγού και διερευνήθηκαν οι τρόποι αντιμετώπισης αυτών.

Επιπλέον, αποφασίστηκε ο συντονισμός και η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και να μην υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις στην πορεία υλοποίησης ενός εκ των σημαντικότερων έργων υποδομής που πραγματοποιεί αυτή την περίοδο η Περιφέρεια Αττικής και που αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων των παραπάνω περιοχών.