«Κλείδωσε» το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης στα Γλυκά Νερά & Φούρεζι

Το καλό νέο αφορά τη Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών και τον οικισμό Φούρεζι. Ειδικότερα: με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παιανίας στην συνεδρίαση της 20ης Ιουλίου 2017, εγκρίθηκε το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παιανίας και της Εταιρείας Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε) για την συμπλήρωση και ολοκλήρωση του δικτύου ακαθάρτων.

Η ψηφισθείσα από το Δημοτικό Συμβούλιο Παιανίας Προγραμματική Σύμβαση θα επιτρέψει την ΕΥΔΑΠ ΑΕ. να υποβάλει πρόταση ένταξης του έργου «Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων Γλυκών Νερών Δήμου Παιανίας», στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα “ΑΤΤΙΚΗ”, Άξονα Προτεραιότητας (06) «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον», με τίτλο «Συμπλήρωση και ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων σε οικισμούς Γ’ προτεραιότητας οδηγίας 91/271/ΕΟΚ – Ολοκλήρωση επεξεργασίας λυμάτων Περιφέρειας Αττικής – Επαναχρησιμοποίηση λυμάτων από υφιστάμενες ΕΕΛ.»

Πρόκειται για εξέλιξη που ολοκληρώνει την προεργασία της κατασκευής του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στα Γλυκά Νερά και στον οικισμό Φούρεζι.

Αυτά, σε ό,τι αφορά τα καλά νέα. Τα κακά νέα, τώρα. Αφορούν την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στην Παιανία. Οι εργασίες ξεκίνησαν «εν χορδαίς και οργάνοις» τον Μάιο του 2016 με ανάδοχο έργου την εταιρεία « Γαντζούλας ΑΤΕΕ» -απορροφήθηκε από την « ΤΡΙΚΑΤ»- η οποία σε διάστημα 14 μηνών έχει υλοποιήσει έργο μόλις 12.632 μέτρων από το σύνολο των 60 χλμ του συνολικού εσωτερικού δικτύου.

Το πρόβλημα οξύνεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι η εταιρεία έχει καταθέσει αίτηση για λήψη προληπτικών μέτρων από τους πιστωτές και παράλληλα βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες, για την οριστικοποίηση της συμφωνίας εξυγίανσης βάσει του άρθρου 106α.

Την ενημέρωση αυτή έκανε στο Δημοτικό Συμβούλιο Παιανίας της περασμένης Πέμπτης, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Ισίδωρος Μάδης παράλληλα με την επισήμανση ότι «ο κίνδυνος απένταξης του έργου αποχέτευσης ακαθάρτων της δημοτικής ενότητας Παιανίας, είναι «προ των πυλών»!

Στο πιθανό ενδεχόμενο –αν και δεν είναι ενδεχόμενο, μάλλον, δεδομένη είναι η τύχη της κατασκευάστριας εταιρείας- που οι εξελίξεις θέσουν εκτός έργου την εταιρεία, γίνεται αντιληπτό ότι οι καθυστερήσεις που θα προκύψουν παράλληλα με τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν, θα σηματοδοτήσουν άλλους χρονικούς ορίζοντες που κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια.

Τούτων δοθέντων και εκτός απροόπτου, το εσωτερικό δίκτυο στα Γλυκά Νερά και στο Φούρεζι αναμένεται να ολοκληρωθεί συντομότερα από το αντίστοιχο της Παιανίας!

madis_isidoros_300x300_-7336204Η παρέμβαση του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης

Στην παρέμβαση του, ο κ. Ι. Μάδης έθεσε προς το Δήμαρχο Παιανίας και σειρά ερωτημάτων που όπως είπε, προκύπτουν από την προγραμματική σύμβαση Δήμου Παιανίας και ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης στα Γλυκά Νερά και στο Φούρεζι.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης , ζήτησε να πληροφορηθεί για τις χρεώσεις ως προς τα τέλη σύνδεσης που θα προκύψουν για τους δημότες των Γλυκών Νερών, δεδομένου ότι το συνολικό έργο της αποχέτευσης στο Δήμο Παιανίας θα περιέλθει μετά την ολοκλήρωση του στην ΕΥΔΑΠ, γεγονός που αναφέρεται και στην Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των δύο πλευρών.

Τόσο ο κ. Δήμαρχος όσο και ο καθ΄ύλην αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Αλεξίου, απέφυγαν με παρελκυστικό τρόπο να απαντήσουν στον κ. Ισ. Μάδη και το ίδιο έπραξαν όταν τους ζητήθηκε να προστεθεί στην Προγραμματική Σύμβαση άρθρο ή υποπαράγραφος με διασφάλιση του ύψους των χρεώσεων εκ μέρους της ΕΥΔΑΠ.

Παρ΄ όλες τις επιφυλάξεις που διετύπωσε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, ο ίδιος, η παράταξη του αλλά και όσοι ήταν παρόντες από την αντιπολίτευση, υπερψήφισαν την Προγραμματική Σύμβαση.

Υπενθυμίζεται, ότι η κατασκευή του ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας, των αγωγών μεταφοράς Κορωπίου- Παιανίας, των χερσαίων τμημάτων των αγωγών διάθεσης από τα ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας και Μαρκοπούλου, και του κοινού υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης στην περιοχή Χαμολιά, καθώς και του εσωτερικού δικτύου του Κορωπίου, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη από την Περιφέρεια Αττικής και χρηματοδοτούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Επισημάνσεις ειδικού ενδιαφέροντος αναφορικά με το έργο της αποχέτευσης στο Δήμο Παιανίας

Η αρχική Προγραμματική Σύμβαση «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου-Παιανίας» μεταξύ Περιφέρειας Αττικής , Δήμου Κρωπίας και ΕΥΔΑΠ Α.Ε. είχε υπογραφεί στις 19 Νοεμβρίου 2010. Η προθεσμία της συγκεκριμένης σύμβασης έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και ανανεώθηκε στις 17 Μαίου 2016 με καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του έργου της αποχέτευσης, την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Στις 16 Ιανουαρίου 2013, υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Παιανίας και της σύμπραξης γραφείων μελετών «ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., ECOS Μελετητική Α.Ε., Παναγούλα Ζέρβα, ΕΡΑΣΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Ευάγγελος Μανώλης, Βασίλειος Τζαμουράνης, Αναστάσιος Βαρβέρης» σύμβαση Ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων Γλυκών Νερών Δήμου Παιανίας».

Στις 10 Δεκεμβρίου 2015 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΥΔΑΠ Α.Ε. εγκρίθηκε η Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων Γλυκών Νερών Δήμου Παιανίας.

Στις 27 Ιουλίου 2016 το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. αποφασίζει: η εξυπηρέτηση των περιοχών του Δήμου Παιανίας, συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών Γλυκών Νερών και Φούρεζι, θα γίνεται από το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Κορωπίου-Παιανίας.

Στις 25 Απριλίου 2017, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής εκδίδει θετική γνωμοδότηση επί της Μελέτης Αποχέτευσης Ακαθάρτων Γλυκών Νερών Δήμου Παιανίας.

Στις 7 Ιουνίου 2017, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Αττικής δημοσιοποιεί πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ Αττική, Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκό Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης, με τίτλο «Συμπλήρωση και ολοκλήρωση Δικτύων Ακαθάρτων σε Οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας Οδηγίας 91/271/ ΕΟΚ-Ολοκλήρωση Επεξεργασίας Λυμάτων Περιφέρειας Αττικής – Επαναχρησιμοποίηση Λυμάτων από υφιστάμενες ΕΕΛ.»

Στις 18 Ιουλίου 2017, ο Δήμος Παιανίας υποβάλλει αίτημα προς την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων που αντιστοιχούν στο προς κατασκευή δευτερεύον δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Γλυκών Νερών.Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου είναι περίπου 23,4 εκ. € εκ των οποίων τα 3,7 εκ. €, αφορούν στις ιδιωτικές συνδέσεις ακινήτων.

• Η χρηματοδότηση του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης (την προγραμματική σύμβαση του οποίου ψήφισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο) θα πραγματοποιηθεί από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της υπ. αριθ. 1893/07-06-2017 Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για ένταξη πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική».

• Η χρηματοδότηση των συνδέσεων ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (τριτεύον δίκτυο) θα γίνεται από ίδιους πόρους της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και θα χρεώνεται από την ίδια στους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

• Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. αναλαμβάνει την κατασκευή των έργων και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και της περιόδου επιτυχούς δοκιμαστικής λειτουργίας του συνολικού έργου της αποχέτευσης, η κυριότητα και διαχείριση του περιέρχεται στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε

Ακολουθεί όλο το περιεχόμενο της Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Παιανίας και ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Προγραμματική Σύμβαση

Μεταξύ του Δήμου Παιανίας και της Εταιρείας Ύδρευσης -Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) για την κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης, σε οικισμούς Β’ και Γ’ Προτεραιότητας της Οδηγίας 91/271 ΕΟΚ.

Στην Αθήνα σήμερα … /.. / 2017, ημέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Η Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. ( εφεξής ΕΥΔΑΠ Α.Ε.), που εδρεύει στην οδό Ωρωπού 156 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Ιωάννη Μπενίση δυνάμει της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

2. Το ΝΠΔΔ, με την επωνυμία «Δήμος Παιανίας» (ΟΤΑ α’ βαθμού), που εδρεύει στην Παιανία Καραολή και Δημητρίου 36, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από τον Δήμαρχο κ. Σπύρο Στάμου δυνάμει της με αριθμό απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1068/1980 ‘περί συστάσεως ενιαίου φορέως Υδρεύσεων και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης’ (ΦΕΚ 190/Α/23-8-80), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις του Ν. 2744/1999 ‘Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεων και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 222/Α/25-10-99), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4313/ 2014, Άρθρο 68 ‘Περιοχή δραστηριότητας ΕΥΔΑΠ- Επέκταση Σχέσεις με ΟΤΑ’.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 100 Ν. 3852/2010 ‘Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Καλλικράτης)’, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’) και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) ‘Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

6. Τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης (ΚΛΔΑ) της ΕΥΔΑΠ ΑΕ Αποφ-Δ16γ/010/178/Γ/21 -4-09 (ΦΕΚ 846/Β/6-5-09).

7. Την υπ. αριθ. 18989/27-7-2016 απόφαση Δ.Σ. ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε ο σχεδιασμός των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στην Ανατολική Αττική.

8. Την από 19-11-2010 αρχική Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής , Δήμου Κρωπίας και ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για το έργο «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου-Παιανίας», η οποία έληξε στις 31-12-2015, καθώς και την από 17-5-2016 ισχύουσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των ανωτέρω εμπλεκομένων μερών για το υπόψη έργο με ημερομηνία περαίωσης της σύμβασης 31-12-2023.

9. Την υπ’ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ71020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 3521/01-11-2016), «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020- Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

10. Την από 16-01-2013 Σύμβαση Ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων Γλυκών Νερών Δήμου Παιανίας», μεταξύ του Δήμου Παιανίας και της σύμπραξης γραφείων μελετών «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε., ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε., ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΖΕΡΒΑ, ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ».

11. Την με αρ. πρωτ.18758/10-12-2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΥΔΑΠ Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων Γλυκών Νερών Δήμου Παιανίας.

12. Την με αρ. πρωτ. 7/25-4-2017 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής επί της Μελέτης Αποχέτευσης Ακαθάρτων Γλυκών Νερών Δήμου Παιανίας.

13. Την με αρ. πρωτ. 1893/7-6-2017 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ Αττική, ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΠ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης, με τίτλο «ΣΥΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 91/271/ΕΟΚ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΥΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΕΛ»

14. Το με αρ. πρωτ. 9782/18-7-2017 Αίτημα του Δήμου Παιανίας προς την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων που αντιστοιχούν στο προς κατασκευή δευτερεύον δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Γλυκών Νερών.15. Την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας.16. Την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παιανίας για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας.17. Την Πράξη του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται την παρούσα προγραμματική σύμβαση.

Άρθρο 1

Προοίμιο— Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης

Σύμφωνα με την Οδηγία 91/271 ΕΟΚ , η οποία έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο, οι οικισμοί Β’ Προτεραιότητας (Οικισμοί με Ισοδύναμο Πληθυσμό > 15.000 κατ.) οφείλουν να διαθέτουν σύστημα συλλογής και επεξεργασίας των υγρών αστικών αποβλήτων τους έως την 31 Δεκεμβρίου 2000, ενώ οι οικισμοί Γ’ Προτεραιότητας (Οικισμοί με Ισοδύναμο Πληθυσμό >2.000 κατ) έως το τέλος του 2005.

Για να επιλυθούν τα προβλήματα διαχείρισης των υγρών αποβλήτων και να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία, η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της πολιτείας και η τήρηση των βασικών κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος, βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση υποδομών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής για την συλλογή, επεξεργασία λυμάτων και διάθεση των επεξεργασμένων εκροών των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων-ΚΕΛ.

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (υπ. αριθ. 18989/27-7¬2016 απόφαση Δ.Σ. ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ) για την αποχέτευση των περιοχών της Ανατολικής Αττικής, προβλέπεται ότι, η εξυπηρέτηση των περιοχών του Δήμου Παιανίας, συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών Γλυκών Νερών και Φούρεζι, θα γίνεται από το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Κορωπίου-Παιανίας.

Η κατασκευή του ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας, των αγωγών μεταφοράς Κορωπίου- Παιανίας, των χερσαίων τμημάτων των αγωγών διάθεσης από τα ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας και Μαρκοπούλου, και του κοινού υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης στην περιοχή Χαμολιά, καθώς και του εσωτερικού δικτύου του Κορωπίου, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη από την Περιφέρεια Αττικής και χρηματοδοτούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Σημειώνεται ότι, το ανωτέρω έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της από 19-11-2010 αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής, Δήμου Κρωπίας και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., η οποία έληξε στις 31 -12-2015 και την από 17-05-2016 ισχύουσας Προγραμματικής Σύμβασης με ημερομηνία ολοκλήρωσης 31 -12-2023. Σύμφωνα δε με το άρθρο 2, παρ.2.3 της εν λόγω σύμβασης, «.μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας των έργων, η διαχείριση και λειτουργία αυτών περιέρχεται στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.».

Η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του Δήμου Παιανίας, βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Δήμο Παιανίας και χρηματοδοτείται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Για την ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης του συνόλου της περιοχής του Δήμου Παιανίας, απαιτείται η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και της Δημοτικής Ενότητας Γλυκών Νερών (Γλυκά Νερά και Φούρεζι), με αποδέκτη των λυμάτων τον ΚΑΑ Παιανίας στην Λ. Λαυρίου στον οποίο θα οδηγούνται και τα λύματα από τον κύριο οικισμό της Παιανίας.

Η κατασκευή και λειτουργία του έργου στο σύνολό του συμβάλει, τόσο στην συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ σχετικά με τη λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, όσο και στην σταδιακή κατάργηση του συστήματος διάθεσης αστικών λυμάτων μέσω βόθρων (σηπτικών ή στεγανών), αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης.

Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την άμεση και αποτελεσματική εκτέλεση των εργασιών και δράσεων για την υλοποίηση των έργων που θα οδηγήσουν στη συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271 ΕΟΚ, στην περιοχή του Δήμου Παιανίας.

Η κατασκευή του δευτερεύοντος (εσωτερικού) δικτύου των αγωγών ακαθάρτων καθώς και των συνδέσεων ακινήτων (εξωτερικές διακλαδώσεις) ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου κατά το μέρος που αφορά τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής και Φορέα Υλοποίησης, αλλά περιέρχεται μετά την κατασκευή στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ως Κυρίου του Έργου (άρθ. 12 νόμου 1068/1980 σε συνδυασμό με άρθρο 8 ν. 2744/1999, όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ. 63 νόμου 4313/2014).

Για την συντονισμένη και ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του έργου ο Δήμος Παιανίας εκχωρεί δια της παρούσης στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. τις ανήκουσες σε αυτόν αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής και Φορέα Υλοποίησης της κατασκευής Δευτερεύοντος Δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην γεωγραφική έκταση αρμοδιότητάς του και συγκεκριμένα της Δημοτικής Ενότητας Γλυκών Νερών, καθώς και της κατασκευής των αντίστοιχων συνδέσεων των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (τριτεύον δίκτυο). Η κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου ακαθάρτων πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ειδικότερα:

Άρθρο 2

Περιγραφή Τεχνικού Αντικειμένου του Έργου

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκχώρηση από τον Δήμο Παιανίας στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. της αρμοδιότητας Φορέα Υλοποίησης, Προϊσταμένης Αρχής, και Διευθύνουσας Υπηρεσίας κατά την διαδικασία ανάθεσης και κατασκευής του τμήματος του Δευτερεύοντος Δικτύου αποχέτευσης του Δήμου Παιανίας, Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών που θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και της αρμοδιότητας κατασκευής των αντίστοιχων συνδέσεων των ακινήτων, στις οδούς που θα κατασκευαστεί το Δευτερεύον Δίκτυο. Στόχος είναι ο βέλτιστος συντονισμός για την ταχύτερη και επιτυχή υλοποίηση και λειτουργία του έργου.

Συγκεκριμένα, το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την:

Α) Εκχώρηση στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. των εκ του νόμου 1068/1980 απορρεόντων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Δήμου και ειδικότερα της κατ άρθρο 12 και 13 ν. 1068/1980, αρμοδιότητας κατασκευής των αγωγών του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων (Δευτερεύον Δίκτυο), που εμπίπτει στα διοικητικά όρια του Δήμου Παιανίας, Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών και συνδέεται προς τους βασικούς αγωγούς συλλογής ακαθάρτων, και για το οποίο πρόκειται να εγκριθεί υπέρ της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. χρηματοδότηση από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Β) Εκχώρηση στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ των εκ του νόμου 1068/1980 απορρεόντων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Δήμου και ειδικότερα της κατ άρθρο 12 ν. 1068/1980 αρμοδιότητας κατασκευής των εξωτερικών διακλαδώσεων προς σύνδεση των ακινήτων στους υπό (Α) κατασκευαζόμενους από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. αγωγούς δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων (τριτεύον δίκτυο) καθώς και της κατ άρθρο 14 νόμου 1068/1980 αρμοδιότητας χρέωσης και είσπραξης της δαπάνης κατασκευής.

Ειδικότερα, η δαπάνη της εξωτερικής διακλάδωσης θα βαρύνει κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου ο οποίος θα είναι υπόχρεος σε καταβολή της και ανέρχεται στο ποσό που ορίζεται στην εγκεκριμένη με την υπ. αριθ. 18757/10-12-2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΥΔΑΠ Α.Ε. μελέτη, μετά την έκπτωση που θα επιτευχθεί από την διαγωνιστική διαδικασία και την ανάδειξη συγκεκριμένου μειοδότη κατασκευής.

Για τις εξωτερικές διακλαδώσεις που θα κατασκευαστούν στο τμήμα της περιοχής που υδροδοτείται από το Δημοτικό Δίκτυο Ύδρευσης του Δήμου Παιανίας, η χρέωση της δαπάνης κατασκευής θα γίνει από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. προς τον Δήμο Παιανίας, ο οποίος είναι ο υπόχρεος για την καταβολή της δαπάνης στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Η είσπραξη της δαπάνης από τον εκάστοτε υπόχρεο (Δήμο Παιανίας ή Ιδιοκτήτη ακινήτου υδρευομένου από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.), θα γίνεται σε οχτώ (8) τριμηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης των καταβολών από την ολοκλήρωση της κατασκευής του φυσικού αντικειμένου.

Η κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων των ακινήτων, θα γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., όπως κάθε φορά ισχύει και με διαδικασία που θα προδιαγραφεί στα Τεύχη Δημοπράτησης του προς κατασκευή έργου από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Άρθρο 3

Περιγραφή Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης – Χρηματοδότηση του Έργου

3.1. Ο προϋπολογισμός μελέτης των ανωτέρω έργου είναι περίπου 23,4 εκ. € (με ΓΕ & ΟΕ και Απρόβλεπτα, δίχως Αναθεώρηση και ΦΠΑ), εκ των οποίων τα 3,7 εκ. €, αφορούν στις ιδιωτικές συνδέσεις ακινήτων.

3.2. Η χρηματοδότηση του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης θα πραγματοποιηθεί από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της υπ. αριθ. 1893/07-06-2017 Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για ένταξη πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική».

3.3. Η χρηματοδότηση των συνδέσεων ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (τριτεύον δίκτυο) θα γίνεται από ίδιους πόρους της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και θα χρεώνεται από την ίδια στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 14 ν. 1068/1980 σε συνδυασμό με το άρθρο 2Β της παρούσης.

3.4. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και της περιόδου επιτυχούς δοκιμαστικής λειτουργίας των ανωτέρω έργων, η κυριότητα και διαχείριση αυτών περιέρχεται στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε., σύμφωνα και με τη διάταξη του άρθρου 8 του ν.2744/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 νόμου 4313/2014.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων Μερών

4.1. Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. αναλαμβάνει την κατασκευή των έργων, όπως περιγράφονται στο Άρθρο 2, υπό την ιδιότητα του Φορέα Υλοποίησης, Προϊσταμένης Αρχής, και Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το υπόψη έργο.
Ειδικότερα αναλαμβάνει:

1. Την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στους αρμόδιους φορείς του ΕΣΠΑ 2014-2020.

2. α) Να προβεί στην προσαρμογή των τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών του έργου, όπου τυχόν απαιτηθεί,

β) Να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τις δημοπρατήσεις των έργων, την ανάθεση και την υπογραφή των συμβάσεων,

γ) Να ασκεί την επίβλεψη κατασκευής του έργου, ασκώντας καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

δ) Να διενεργήσει την προσωρινή και την οριστική παραλαβή του έργου.

3. Να τηρεί τις διατάξεις της Κοινοτικής και της Εθνικής Νομοθεσίας, και ειδικότερα τους κανόνες για τον ανταγωνισμό, την ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών, την προστασία του Περιβάλλοντος και την Δημοσιότητα.

4. Να διεξάγει τις δικαστικές υποθέσεις, οι οποίες τυχόν θα αναφύονται κατά την δημοπράτηση, ανάθεση, εκτέλεση και παραλαβή του έργου.

4.2. Ο Δήμος Παιανίας θα παραδώσει στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε., όλα τα παραδοτέα της από 16-01-2013 Σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων Γλυκών Νερών Δήμου Παιανίας», με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής καθώς και τις τυχόν άλλες εκπονηθείσες για λογαριασμό του Δήμου μελέτες για το εν λόγω έργο.

Επίσης, ο Δήμος Παιανίας θα προβεί σε όλες τις ενέργειες που τυχόν θα απαιτηθούν για την διευκόλυνση της απρόσκοπτης υλοποίησης των έργων ήτοι ενδεικτικά, την χορήγηση των κατά μόνο απαιτούμενων αδειών τομής, την διευκόλυνση στην διαδικασία εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, κλπ.

Γενικά θα παρέχει στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. την υποστήριξη και τα αναγκαία στοιχεία, τα οποία θα του ζητηθούν, για την εκτέλεση των προγραμματιζόμενων έργων, με την έκδοση των αντίστοιχων αποφάσεων και την λήψη των σχετικών διοικητικών μέτρων. Επίσης, θα συνεργάζεται με την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και θα μεριμνά για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και δραστηριότητες που αφορούν στην ενημέρωση του κοινού και στην προβολή του Έργου.

Άρθρο 5

Επιτροπή Παρακολούθησης

5.1. Για την όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και την υλοποίηση των στόχων της Προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από τους εξής:
o Πρόεδρος ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής Έργων Ανατολικής Αττικής της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με τον αναπληρωτή του ο οποίος θα ορίζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.o Ένα (1) στέλεχος της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με τον αναπληρωτή του που θα ορίζονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ένα (1) μέλος του Δήμου Παιανίας με τον αναπληρωτή του.Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

5.2 Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

5.3 Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Η Επιτροπή Παρακολούθησης θα συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο.

5.4. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.

5.5. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της, τακτικά ή αναπληρωματικά. Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το όργανο καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο σε 24 ώρες, στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

5.6. Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.

Άρθρο 6

Διάρκεια Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της μέχρι την 31/12/2023 (λήξη επιλεξιμότητας των δαπανών των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020). Η διάρκεια ισχύος της συμβάσεως μπορεί, να παρατείνεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης όλων των συμβαλλομένων μερών.

Άρθρο 7

Αντισυμβατική Συμπεριφορά – Συνέπειες

Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, που θεωρούνται όλοι σημαντικοί, ή η παράβαση του νόμου ή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών από τα συμβαλλόμενα μέρη, δίνει το δικαίωμα στο άλλο να ζητήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία.

Άρθρο 8

Τροποποίηση – Καταγγελία της Σύμβασης

8.1. Κάθε μορφή τροποποίησης της παρούσας είναι δυνατόν να γίνει εφόσον κριθεί αναγκαίο κατά την εκτέλεση του Προγράμματος και ύστερα από νεότερη έγγραφη συμφωνία για την οποία απαιτείται ομοφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των νομίμων εκπροσώπων των συμβαλλομένων μερών.

8.2. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη σύμβαση αυτή ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η παρούσα από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρέωσή τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 9

Επίλυση Διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, θα επιλύεται με υπαγωγή της διαφοράς σε διαιτησία. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που εκφράζει διαφωνία θα ορίζει ένα διαιτητή και οι οριζόμενοι διαιτητές ένα επιδιαιτητή. Σε περίπτωση διαφωνίας ο επιδιαιτητής θα ορίζεται από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών. Η διαιτησία θα διεξάγεται κατά τους κανόνες του Κ.Πολ Δικ. και η απόφαση της διαιτησίας θα είναι δεσμευτική και οριστική για τα μέρη.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αφού αναγνώσθηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε δύο (2) αντίτυπα, κατά τα ακόλουθα:

Τα συμβαλλόμενα μέρη

Για τον Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.)
Ιωάννης Μπενίσης

Διευθύνων Σύμβουλος

 

Για το Δήμο Παιανίας

Ο Δήμαρχος
Σπύρος Στάμου

Ορόσημα-Προϋποθέσεις συνέχισης των εργασιών

Προτείνω

Α- Την έγκριση των όρων του ανωτέρω σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης μεταξύ του Δήμου Παιανίας και της Εταιρείας Ύδρευσης- Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε) για την κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης και των εξωτερικών διακλαδώσεων, σε οικισμούς Β’ και Γ’ Προτεραιότητας της Οδηγίας 91/271 ΕΟΚ.

Β- Την εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου προς τον Δήμαρχο προκειμένου να υπογράψει την παρούσα σύμβαση

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα

Α- Εγκρίνει τους όρους του ανωτέρω σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης μεταξύ του Δήμου Παιανίας και της Εταιρείας Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε) για την κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης και των εξωτερικών διακλαδώσεων, σε οικισμούς Β’ και Γ’ Προτεραιότητας της Οδηγίας 91/271 ΕΟΚ.

Β- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο προκειμένου να υπογράψει την παρούσα σύμβαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 154/2017

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στουραϊτη Αγγελική (Αγγέλικα)

Τα μέλη

1. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ-ΓΙΑΝΝΑΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

2. ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3. ΒΑΓΙΩΝΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ

4. ΒΑΛΗΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

6. ΔΑΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ)

7. ΣΥΚΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

8. ΜΑΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

9. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ (ΣΠΥΡΟΣ)

10. ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ)

11. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ)

12. ΣΙΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13. ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

14. ΜΗΤΡΟΘΑΝΑΣΗΣ (ΤΟΥΝΕΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές απόσπασμα Παιανία 20-7-2017

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Ν. Στάμου