Περιφέρεια Αττικής: στην τελική ευθεία η έγκριση των έργων αποχέτευσης της Ανατ. Αττικής

Πλατύ Χωράφι Σπάτων

Ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, χαρακτηρίζει ως “απολύτως επιτυχή την τεχνική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την 15η Ιανουαρίου, μεταξύ εκπροσώπων: 

της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής, της Διαχειριστικής Αρχής του ΥΜΕΠΕΡΑΑ και της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, με αντικείμενο τα μεγάλα έργα αποχέτευσης της Ανατολικής Αττικής

“Ειδικότερα στο πλαίσιο της εν λόγω συνάντησης παρουσιάστηκε η σημαντικότατη πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην ωρίμανση των έργων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους και τα βήματα που απομένουν μέχρι την τελική έγκριση των δύο έργων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την πλευρά των εκπροσώπων της Επιτροπής, δηλώθηκε η ικανοποίηση για την πρόοδο των έργων και η δέσμευσή τους για υποστήριξη των εμπλεκομένων αρχών όπου απαιτηθεί.

Σημειώνεται ότι σε ελάχιστους μήνες έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες και έχουν ληφθεί αποφάσεις που εκκρεμούσαν για δεκαετίες, με αποτέλεσμα να πλησιάζει η στιγμή που η Ελλάδα θα σταματήσει να πληρώνει πρόστιμα για μη συμμόρφωση με την Κοινοτική Οδηγία 91/271 για την αποχέτευση των λυμάτων στην Ανατολική Αττική.

Περαιτέρω οι προϋπολογισμοί των δύο έργων, οι οποίοι αγγίζουν τα 400 εκ. € αναμένεται να τονώσουν την τοπική οικονομία και την αναπτυξιακή προοπτική των περιοχών της Ραφήνας, Αρτέμιδας, Σπάτων, Νέας Μάκρης και Μαραθώνα και να επιλύσουν οριστικά το υγειονομικό πρόβλημα από την ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων στους αποδέκτες της περιοχής.”