Εκδήλωση ενημέρωσης των 66 Δημάρχων Αττικής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση με βασικό αντικείμενο την κατάρτιση των προϋπολογισμών

Δύο διαδοχικές συναντήσεις με σκοπό την ενημέρωση των 66 Δήμων της Αττικής με αντικείμενο την κατάρτιση των προϋπολογισμών τους πρόκειται να γίνουν την Πέμπτη και Παρασκευή 6 και 7 Νοεμβρίου με πρωτοβουλία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας και η πρόσκληση που εστάλη στους Δημάρχους αναφέρει ότι θα συζητηθούν οι «Άξονες συνεργασίας των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

Εκτός των Δημάρχων και Αντιδημάρχων που έχουν υπό την ευθύνη τους την σύνταξη των προϋπολογισμών, εκλήθησαν να παραστούν ο αναπλ. Υπουργός Εσωτερικών κ. Θ. Λεονταρίδης και οι νεοεκλεγέντες πρόεδροι της Κ.Ε.Δ.Ε της και Π.Ε.Δ.Α.

Επίσης, θα μιλήσουν ο γεν. γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Εμ. Αγγελάκας και στελέχη του ίδιου φορέα με αναφορά σε ζητήματα Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014 θα μιλήσουν στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αναφορά στην κατάρτιση, ψήφιση και έλεγχο νομιμότητας προϋπολογισμών των Δήμων και των Νομικών Προσώπων για το έτος 2015 καθώς και για τον τρόπο αποτύπωσης του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης των Δήμων.