5ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός από το ίδρυμα “ΚΑΙΤΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ”.Μέχρι 31 Μαΐου 2017

5ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός για την ακαδημαϊκή χρονιά 2016- 2017. Προκηρύχθηκε από το ίδρυμα “ΚΑΙΤΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ” στη μνήμη Καίτης Λασκαρίδη. 

Το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» προκηρύσσει τον 5ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Πρωτόλειου Διηγήματος στη «Μνήμη Καίτης Λασκαρίδη» για την ακαδημαϊκή χρονιά 2016- 2017.
Ο θεσμός του Λογοτεχνικού Διαγωνισμού, καθιερώθηκε από την Πρόεδρο της Βιβλιοθήκης «Καίτη Λασκαρίδη» κ. Μαριλένα Λασκαρίδου το 2000 και αρχικά απευθυνόταν στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων Νομαρχιών της Ελλάδας.

Ακολούθως σε ειδική συνεδρίαση της Κριτικής Επιτροπής του Λογοτεχνικού Διαγωνισμού
την 24η Σεπτεμβρίου 2012, αποφασίστηκε ομόφωνα ο διαγωνισμός να γίνει πανελλήνιος.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να ενισχύσει την αυτοέκφραση των εφήβων και να υποστηρίξει το μάθημα της Λογοτεχνίας και της Έκθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των σχολείων της Ελλάδας.

Αθλοθετεί το «ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ».

ΚΡΙTΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Βασιλειάδης Βασίλης: Ερευνητής Α’, Τμ. Γλώσσας & Λογοτεχνίας, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Κυπαρίσση Καλή: Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη »
Μάγος Κώστας: Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμ. Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Συγγραφέας Παιδικών Βιβλίων
Παλαβός Γιάννης: Πεζογράφος, Μεταφραστής
Παναρέτου Ελένη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φιλολογίας του Εθνικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πατάκη Έλενα: Εκδότρια, Υπεύθυνη παιδικού βιβλίου Εκδόσεων Πατάκη

ΒΡΑΒΕΙΑ:

ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Α’ Βραβείο : 1.000€
Β’ Βραβείο : 600€
Γ’ Βραβείο : 400€

ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ
Α’ Βραβείο : 1.500€
Β’ Βραβείο : 1.000€
Γ’ Βραβείο : 600€

Τα κείμενα που θα κατατεθούν, πρέπει απαραιτήτως:

• να είναι αδημοσίευτα
• να μην υπερβαίνουν τις 2.500 λέξεις
• να είναι δακτυλογραφημένα με γραμματοσειρά Τimes New Roman, μέγεθος στοιχείων 12, διάστιχο 1,5
• να αποσταλούν σε οχτώ (8) αντίγραφα
• να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή (1 CD).

Σε ξεχωριστή σελίδα που θα προηγείται του κειμένου θα αναγράφονται τα στοιχεία:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ
Δ/ΝΣΗ & ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ,
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ, δηλαδή Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ (σταθερό & κινητό) & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (e-mail):

Στον φάκελο πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του σχολείου ως αποστολέας.

Όσοι θα συμμετάσχουν θα υποβάλουν το έργο τους μέχρι και την 31η Μαΐου 2017 μέσω της Διεύθυνσης του σχολείου τους ή προσωπικά με τους παρακάτω τρόπους:

1. ταχυδρομικώς, με σφραγίδα των ΕΛΤΑ που θα αναγράφει την ημερομηνία αποστολής (έως και 31 Μαΐου 2017) ή
2.στη Γραμματεία του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» (έως και 31 Μαΐου 2017)ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: «ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ»
Υπ’ όψιν κ. Κατερίνας Λασκαρίδη
Πραξιτέλους 169 & Μπουμπουλίνας, 185 35 Πειραιάς

Τα υποβαλλόμενα κείμενα δεν επιστρέφονται. Όσοι διακριθούν θα ενημερωθούν εγκαίρως μέσω του σχολείου τους.

Τα βραβευθέντα κείμενα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του «lδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» www.laskaridou.gr

Η απονομή θα γίνει σε ειδική τελετή, στην οποία θα προσκληθούν οι συμμετέχοντες, καθώς και εκπρόσωποι φορέων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πληροφορίες: Καλή Κυπαρίσση, Παναγιώτα Δεδετζή
Τηλ.: 210 4297540-1-2,
Φαξ: 210 4296024
Email: info@laskaridou.gr