Πως ψήφισαν οι δημότες του Δήμου Παλλήνης την 1η Κυριακή των Δημοτικών Εκλογών του 2014

Ανάκληση μνήμης: τα αποτελέσματα της 1ης Κυριακής των Δημοτικών Εκλογών 2014 (18 Μαίου 2014) στο Δήμο Παλλήνης ανά Συνδυασμό.

Στη δεξιά στήλη αναφέρονται οι ψήφοι και τα ποσοστά που πήρε η κάθε παράταξη στις τρεις δημοτικές ενότητες του Δήμου Παλλήνης.
Στην αριστερή στήλη, οι εγγεγραμμένοι και οι ψηφίσαντες σε κάθε δημοτική ενότητα χωριστά.