Η πρόταση της Ένωσης Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου

Η ολοκληρωμένη πρόταση(από το 2011) της Ένωσης Διευθυντών/ντριών για τη λειτουργία του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου:  

· Μέχρι τις 13:15 το ωρολόγιο πρόγραμμα παραμένει ως έχει.

· Λήξη μαθημάτων για όλους τους μαθητές στις 15:30.

· Παροχή δωρεάν γεύματος σε όλους τους μαθητές από 13:20-13:45.

· 13:45-13:55 Διάλειμμα 10 ‘

· 13:55-14:40 Μελέτη μαθημάτων για την επόμενη ημέρα

· 14:40-14:50 Διάλειμμα 10 ‘

· 14:50-15:30 Μελέτη μαθημάτων για την επόμενη ημέρα

· 15:30 Αποχώρηση μαθητών

· Μετά τις 15:30 και έως 17:30 παραμένουν μόνο οι μαθητές των οποίων αποδεδειγμένα εργάζονται και οι δύο γονείς.

· 15:30- 15:45 Διάλειμμα 15 ‘

· 15:45-16:30 Δραστηριότητες(Αθλητισμός, ΤΠΕ, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Ξένες Γλώσσες)

· 16:30 1η αποχώρηση μαθητών διευρυμένου ωραρίου

· 16:30 -16:45 Διάλειμμα 15 ‘

· 16:45-17:30 Δραστηριότητες(Αθλητισμός, ΤΠΕ, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Ξένες Γλώσσες)

· 17:30 Λήξη διευρυμένου ωραρίου-Αποχώρηση μαθητών