Υπ. Εσωτερικών προς Δημάρχους: “προσλάβετε κι άλλες σχολικές καθαρίστριες αρκεί να τις πληρώνετε εσείς”

Με τροπολογία της …τελευταίας στιγμής, το υπουργείο Εσωτερικών δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους της χώρας να καλύψουν κενές θέσεις σχολικών καθαριστριών με επιπρόσθετες προσλήψεις με συμβάσεις έργου, υπό την εξής προϋπόθεση: να πληρώνονται από τους ίδιους τους Δήμους.  

Σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από το άρθρο της συγκεκριμένης τροπολογίας προκαλείται δαπάνη των προϋπολογισμών των οικείων Δήμων, από τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σε αριθμό έως 20% των εγκεκριμένων θέσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.) ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021.

Μέλλει να αποδειχθεί πόσοι και ποιοί Δήμαρχοι θα θελήσουν να επιβαρύνουν τα οικονομικά των Δήμων τους και να προχωρήσουν σε νέες προσλήψεις προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στον τομέα καθαριότητας των σχολικών μονάδων.

Στο Δήμο Παλλήνης, επί παραδείγματι, ο Δήμαρχος κ. Α. Ζούτσος δεν θέλει ούτε να σκέφτεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο, άποψη που την εκθέτει, άλλωστε, δημόσια, σε αντίθεση με άλλους Δημάρχους της Αττικής που επίλεξαν να καλύψουν τα κενά των σχολείων με πόρους των Δήμων τους.