Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Δ.Ε. Γέρακα, προκήρυξε ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης, κ. Άγγελος Λιακόπουλος. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις επί της οδού Κέας, Γέρακας, στο γραφείο της Διευθύντριας, κ. Γκέκα Πολυτίμης.

Ακολουθούν, η διακήρυξη του Διαγωνισμού και το Απόσπασμα από το πρακτικό της 22ας Ιουνίου 2017 συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.