Διακήρυξη της ΟΛΜΕ για την Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών.”Πολλά και δυσεπίλυτα τα προβλήματα”

Με οξυμένα προβλήματα βρίσκει τη δημόσια εκπαίδευση, η Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών που γιορτάζεται στις 5 Οκτωβρίου, όπως επισημαίνεται στη διακήρυξη που εξέδωσε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. (Ο.Λ.Μ.Ε.)

Στη διακήρυξη, οι εκπαιδευτικοί αναφέρονται στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης που έχουν υποστεί η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί, όπως, επίσης, και όλοι οι εργαζόμενοι στη χώρα μας, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Η 5η Οκτωβρίου βρίσκει και εφέτος τη χώρα μας, όπως και τη διεθνή κοινότητα, στη δίνη μιας οικονομικής κρίσης πρωτοφανούς για τα μεταπολεμικά δεδομένα, που περιορίζει ασφυκτικά τις δυνατότητές της να επιτελέσει αυτό το έργο. Οι εκπαιδευτικοί, μαζί με όλους τους εργαζομένους, υποχρεώνονται να υποστούν κατ’ εξακολούθηση τις δραματικές συνέπειες της κρίσης που άλλοι δημιούργησαν. Να αποδεχτούν για μια ακόμη φορά σοβαρή μείωση των αποδοχών τους, επιδείνωση των συνθηκών εργασίας, υποβάθμιση του επιπέδου διαβίωσής τους, αλλά και το φάσμα της ανεργίας και της υποαπασχόλησης».

Οι εκπαιδευτικοί αναφέρονται λεπτομερώς στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν φέτος τα σχολεία και οι λειτουργοί τους, :

Συγκεκριμένα:

  • Στα λειτουργικά έξοδα που είναι αδύνατο να καλυφθούν και ότι πολλές σχολικές μονάδες είναι ήδη χρεωμένες. Στις σοβαρές αρρυθμίες στις μετακινήσεις μαθητών, ιδίως σε δυσπρόσιτα και απομακρυσμένα σχολεία.
  • Στη μείωση των προσλήψεων, για εκπαιδευτικά κενά, αλλά και στην επιδείνωση των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών.
  • Στη μείωση των δημόσιων δαπανών για την Παιδεία, που προβλέπεται ότι το 2015 μόλις θα φτάνουν το 2,23 % επί του ΑΕΠ με όλες τις δραματικές επιπτώσεις αυτής της εξέλιξης για το δημόσιο σχολείο.

Οι καθηγητές ζητούν να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε

«ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να διασφαλίζεται η επαρκής εκπαίδευση όλων των παιδιών, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Για κάθε παιδί που συναντά δυσκολίες στη μάθηση πρέπει η δημόσια εκπαίδευση, ανεξάρτητα από την οικονομική συγκυρία, να εξασφαλίζει τις κατάλληλες υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε ένα περιβάλλον ισονομίας και αξιοπρέπειας. Η οικονομική κρίση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί την αιτία ή τη δικαιολογία για την υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την ενίσχυση των μορφωτικών ανισοτήτων στα σχολεία και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»,

καταλήγει η διακήρυξη της ΟΛΜΕ.