Οι επιτυχόντες (24) από το Καλλιτεχνικό Γέρακα στα Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. της χώρας

24 οι επιτυχόντες του Καλλιτεχνικού Λυκείου Γέρακα στις ανώτατες εκπαιδευτικές σχολές από τους οποίους, ένας εισάγεται με το παλαιό σύστημα.

Από τους 24 επιτυχόντες, 19 εισήλθαν σε Α.Ε.Ι. και 5 σε Τ.Ε.Ι

Ακολουθούν κατά αλφαβητική σειρά τα ονόματα των επιτυχόντων: