Οι επιτυχόντες (41) στα Α.Ε.Ι.& Τ.Ε.Ι. της χώρας από τα εκπαιδευτήρια “Κωστέας-Γείτονας”

41 οι επιτυχόντες των Εκπαιδευτηρίων “Κωστέας-Γείτονας (Παλλήνη)

στις ανώτατες εκπαιδευτικές σχολές της χώρας.

Από το σύνολο των επιτυχόντων 36 εισήλθαν σε Α.Ε.Ι. και 5 σε Τ.Ε.Ι

Ακολουθούν κατά αλφαβητική σειρά τα ονόματα των επιτυχόντων: