Προσφυγές στο ΣτΕ για την θέσπιση εισαγωγικών εξετάσεων στα Πειραματικά Σχολεία

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν γονείς μαθητών πρότυπων πειραματικών σχολείων, στρεφόμενοι κατά της απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Πειραματικών Σχολείων, με την οποία προβλέπεται ότι πλέον η εισαγωγή των μαθητών στα συγκεκριμένα σχολεία θα πραγματοποιείται με εξετάσεις και όχι με κλήρωση, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τους γονείς, η απόφαση είναι αντισυνταγματική και παράνομη και δημιουργεί προβλήματα στη ζωή των ήδη φοιτούντων μαθητών, οι οποίοι δε γνωρίζουν αν θα συνεχίσουν τη μαθητική ζωή τους στο ίδιο σχολικό περιβάλλον καθώς δεν προβλέπεται η ύπαρξη μεταβατικής περιόδου και τα παιδιά, τα οποία είχαν εγγραφεί σε προγενέστερο χρόνο κινδυνεύουν να τεθούν εκτός των σχολείων.

Επίσης, τονίζεται ότι δεν έχει διευκρινιστεί ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων, δεν έχουν καθοριστεί τα γνωστικά πεδία ενώ δεν έχει οριστεί και η εξεταστέα ύλη.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η επίμαχη απόφαση δεν δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και συνεπώς, είναι παράνομη ενώ με βάση τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 3966/2011, για θέματα τέτοιας φύσης απαιτείται η έκδοση υπουργικής απόφασης και όχι απόφαση Διοικούσας Επιτροπής.