Αντικείμενο συζήτησης στο Δημοτ. Συμβούλιο Σπάτων-Αρτέμιδος το πόρισμα για τα Επιχειρηματικά Πάρκα

Μία ιδιαίτερα δύσκολη έως προβληματική υπόθεση που έχει αφετηρία το παρελθόν θα απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος στην συνεδρίαση της Πέμπτης 21 Μαρτίου. Η Δημοτική Αρχή θα καταθέσει στο Σώμα των Συμβούλων το πόρισμα της Επιτροπής για τα Επιχειρηματικά Πάρκα «Πέτρα Γυαλού – Βούλια – Προκαλήσι» & «Γυαλού – Άγ. Δημήτριος – Πύργος» ζητώντας τη λήψη απόφασης ως προς την εξέλιξη που πρέπει να έχει.

Η υπόθεση, αναμφίβολα, θα πάρει την οδό της δικαστικής διερεύνησης και υπό το βάρος αυτής της εξέλιξης, η συζήτησή της αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Σημειώνεται ότι στις αρχές του τρέχοντος έτους, αναφερόμενος ο Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος κ. Χρήστος Α. Μάρκου στην μεγάλη καθυστέρηση έκδοσης χρηματικών καταλόγων για τα επιχειρηματικά πάρκα της περιοχής, ανέφερε μεταξύ άλλων και τα εξής:

«Πρώτο μου βήμα σ’ αυτή την κατεύθυνση ήταν η άμεση έκδοση χρηματικών καταλόγων όπου μπορούν να εκδοθούν. Μετά από αδράνεια πολλών χρόνων είναι έτοιμος προς αποστολή ο χρηματικός κατάλογος για το επιχειρηματικό πάρκο Πέτρα – Γυαλού – Προκαλήσι και σε διάστημα δύο – τριών μηνών θα αρχίσει η αποστολή των Γυαλού – Αγ. Δημήτριος – Πύργος, 3ης Π.Ε. Αρτέμιδος και Μυκηναϊκών Τάφων Δεύτερο βήμα ήταν η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης.»