Συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις της Τετάρτης το Καλλιτεχνικό Γέρακα & το Μουσικό Γυμν. & Λύκειο Παλλήνης

Την κάλυψη όλων των κενών θέσεων στα Μουσικά-Καλλιτεχνικά Σχολεία, την οριστική επίλυση της μεταφοράς των μαθητών, της σίτισης και άλλων εξίσου σοβαρών θεμάτων θα ζητήσουν διαδηλώνοντας, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς από όλη τη χώρα, την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013.

Οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας θα γίνουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης. Σε ότι αφορά την κινητοποίηση των Μουσικών Σχολείων της Αττικής, θα γίνει στο υπουργείο Παιδείας και μεταξύ άλλων θα συμμετέχουν στις προγραμματιζόμενες κινητοποιήσεις το Καλλιτεχνικό Γέρακα και το Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο Παλλήνης.