Από την ΠΑΣΚΕ στη ΔΑΚΕ! Μετά τον κ. Γ. Κουμέντο, ο κ. Δ. Γκίνης νέος Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής

Προφανώς οι αριστείς των γραμμάτων και του εν γένει χώρου της εκπαίδευσης βρίσκονται αποκλειστικά στις κομματικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών, ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ. Τούτου δοθέντος, αναδεικνύονται πότε από τη μία πλευρά και πότε από την άλλη! Μετά τον αλήστου μνήμης κ. Ι. Κουμέντο, σειρά πήρε ο κ. Δημήτριος Γκίνης. Το αποφάσισε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Παιδείας με την σύμφωνη γνώμη των δύο εταίρων της συγκυβέρνησης.

Δίχως να παραγνωρίζονται τα όποια επιστημονικά προσόντα κοσμούν το βιογραφικό του νέου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, με την τοποθέτησή του εδραιώνεται η πεποίθηση ότι στον τόπο που ζούμε, αν το καλύτερο βιογραφικό σημείωμα δεν βρίσκεται υπό την υψηλή σκέπη της όποιας κομματικής νομενκλατούρας, δεν …. έχει τύχη! Κατά συνέπεια και διά της εις άτοπον απαγωγής, οι γονείς που τρέφουν ευγενείς φιλοδοξίες για τα παιδιά τους ακόμη και τώρα που η χώρα βρίσκεται υπό την ασφυκτική κηδεμονία των δανειστών της, …. ξέρουν, πως πρέπει να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους! (δυστυχώς αυτό διδάσκεται και από αυτή την περίπτωση…)

Ο νέος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής, κ. Δ. Γκίνης, μεταξύ άλλων διετέλεσε στέλεχος Γραμματείας Οργανωτικού Νέας Δημοκρατίας – τ. Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος – τ. Περιφερειάρχης Πελοποννήσου – τ. Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού Νέας Δημοκρατίας ως Υπεύθυνος Λεκανοπεδίου Αττικής –το οποίο από νέα θέση καλείται τώρα να το υπηρετήσει!-, μέλος της πρώην Κεντρικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, νυν μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και από το 2002 είναι Πρόεδρος της Δ.Α.Κ.Ε. Καθηγητών Πειραιά και Aντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Δ.Α.Κ.Ε. Καθηγητών.

Ο κ. Δ. Γκίνης γεννήθηκε το 1957 στο Κερατσίνι, έχει πτυχίο Φυσικομαθηματικής Σχολής από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ήταν ως τώρα ταμίας στην Ο.Λ.Μ.Ε. και εφεξής θα εκτελεί καθήκοντα Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στο λεκανοπέδιο Αττικής και μεταξύ άλλων θα έχει την ευθύνη της συνεπούς τήρησης των μεθόδων αξιοκρατίας και ισονομίας στην ανθρωποδύναμη της εκπαίδευσης.

Και κάτι ακόμη: σύμφωνα με την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου οι αποχωρούντες Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης –δηλαδή ο κ. Ι. Κουμέντος και οι συνάδελφοί του- γίνονται Σχολικοί Σύμβουλοι στην περιοχή που επιθυμούν βάσει της παραγράφου 14 του άρθρου 26 του Ν. 3879/2010. (προφανώς εις ένδειξη ευγνωμοσύνης για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εκπαίδευση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους)