Λήγει τη Δευτέρα 27 Αυγ. η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκ μέρους των εκπαιδευτικών για διορισμό στα Δημοτικά

Εξαντλείται τη Δευτέρα 27 Αυγούστου 2012 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διορισμού εκ μέρους των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων:

ΠΕ60 Νηπιαγωγοί οι οποίοι περιλαμβάνονται:

  • (α) στον ενιαίο πίνακα διορισμών σχολικού έτους 2012-13 και έχουν τουλάχιστον 26,7 μόρια πραγματικής προϋπηρεσίας και
  • (β) στον πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. 2008 (3Π/2008 Προκήρυξη), όπως δημοσιεύτηκε στο αριθ. 555/20.07.2009 ΦΕΚ τ.Γ΄ .

ΠΕ70 Δάσκαλοι οι οποίοι περιλαμβάνονται:

  • (α) στον ενιαίο πίνακα διορισμών σχολικού έτους 2012-13 και έχουν τουλάχιστον 19,133 μόρια πραγματικής προϋπηρεσίας και
  • (β) στον πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 (2Π/2008 Προκήρυξη), όπως δημοσιεύτηκε στο αριθ. 571/23.07.2009 ΦΕΚ τ.Γ΄.