Προς υλοποίηση η 2η φάση κατασκευής δικτύων απορροής ομβρίων στο Δήμο Παιανίας, προϋπ. 28,5 εκατ. ευρώ

Εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2007-2013” η 2η φάση του έργου κατασκευής δικτύων απορροής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Παιανίας, προϋπολογισμού 28.500.000 Ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ – ΠΕΠ και ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής».

Το έργο αποτελεί συνέχεια της πρώτης φάσης του αντιπλημμυρικού έργου, η οποία (Α’ Φάση) αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα και είχε προϋπολογισμό 22.520.000 Ευρώ. Το έργο της Β’ Φάσης, το οποίο περιλαμβάνει συλλεκτήριους αγωγούς περίπου 34 χιλιομέτρων, θα εξασφαλίσει την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, δίνοντας με τον τρόπο αυτό λύση σε ένα πάγιο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η περιοχή. Πρόκειται για ένα σύνθετο έργο, η υλοποίηση του οποίου απαιτεί, μεταξύ άλλων, διευθετήσεις ρεμάτων, δημιουργία φραγμάτων συγκράτησης φερτών υλικών και απαλλοτριώσεις.

Αναφερόμενος στην σημαντικότητα του έργου ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε:

«Συνεχίζουμε να εντάσσουμε στο ΠΕΠ Αττικής έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών του λεκανοπεδίου, προτεραιότητα που είχαμε θέσει άλλωστε και προεκλογικά. Το ολοκληρωμένο έργο (Α’+Β’ Φάση), ο συνολικός προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στα 51 εκατομμύρια Ευρώ, αναμένεται να δώσει οριστική λύση στο τεράστιο πρόβλημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης του Δήμου Παιανίας και ουσιαστικά βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης για 25.000 κατοίκους της περιοχής.

Στην πρόσφατη συνάντηση (08.08.2012) που είχα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Κ. Χατζηδάκη, επεσήμανα για άλλη μια φορά, την πληθώρα των προβλημάτων που μπλοκάρουν την απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ, το οποίο βρίσκεται σε κομβικό σημείο. Ο ρόλος της Κεντρική Διοίκησης δια μέσου των εμπλεκόμενων Υπουργείων είναι καταλυτικός, αφού απαιτείται η άμεση συνεργασία όλων, ώστε να λυθούν τα καίρια αυτά προβλήματα και να ανοίξει και πάλι ο δρόμος της ανάπτυξης στη χώρα μας».