Η Πολιτεία είναι υπόχρεη για το πετρέλαιο θέρμανσης στα Σχολεία, ο Δήμος πληρώνει….

Για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης από τα Σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης, η Δημοτική Αρχή εισηγήθηκε και το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών με το ποσόν των 40.000 ευρώ.

30.000 ευρώ για την πρωτοβάθμια και 10.000 ευρώ για την δευτεροβάθμια-

Η επιχορήγηση κρίθηκε αναγκαία, αφενός λόγω της αυξημένης κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης που «επιβάλλει» η συνεχιζόμενη κακοκαιρία και αφετέρου, λόγω καθυστέρησης της επόμενης καταβολής της τακτικής επιχορήγησης από την Πολιτεία.