Εγκρίθηκε η μελέτη κατασκευής κεντρικών αγωγών ΟΣΔΥ στην Μάριζα Παλλήνης & επίκειται η υλοποίηση του έργου

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης, η μελέτη για την κατασκευή κεντρικών αγωγών ΟΣΔΥ στον οικισμό Μάριζα της δημοτικής ενότητας Παλλήνης καθώς και η κατασκευή του έργου,.

Το επόμενο στάδιο για την έναρξη υλοποίησης του σημαντικού αυτού έργου, είναι η διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» με απόφαση της 9ης Φεβρουαρίου 2009.