Ο αγιασμός στα Σχολεία του Δήμου Παλλήνης, αύριο Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου

Η ώρα τέλεσης του καθιερωμένου αγιασμού αύριο Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012 ανά Σχολείο στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Παλλήνης:

Στα Σχολεία Παλλήνης

 • 1ο Νηπιαγωγείο 9:00
 • 2ο Νηπιαγωγείο 9:30
 • 3ο Νηπιαγωγείο 9:30
 • 4ο Νηπιαγωγείο 9:45
 • 5ο Νηπιαγωγείο 9:30
 • 6ο Νηπιαγωγείο 9:15
 • 7ο Νηπιαγωγείο 9:00
 • 8ο Νηπιαγωγείο 8:30
 • 9ο Νηπιαγωγείο 10:00
 • 1ο Δημοτικό 8:30
 • 2ο Δημοτικό 8:30
 • 3ο Δημοτικό 9:00
 • 4ο Δημοτικό 9:45
 • 5ο Δημοτικό 9:30
 • 6ο Δημοτικό 9:00
 • 7ο Δημοτικό 9:00
 • 1ο Γυμνάσιο 9:45
 • 2ο Γυμνάσιο 10:00
 • 3ο Γυμνάσιο 9:00
 • Εσπερινό Γυμνάσιο 18.30
 • Μουσικό-Πειρ. Γυμνάσιο 9:00-9:15
 • 1ο Λύκειο 10:30
 • 2ο Λύκειο 10:30
 • Εσπερινό Λύκειο 19.00
 • Μουσικό-Πειρ. Λύκειο 9:00-9:15

Στα Σχολεία Γέρακα

 • 1ο Νηπιαγωγείο 10:00
 • 2ο Νηπιαγωγείο 8:45
 • 3ο Νηπιαγωγείο 9:00
 • 4ο Νηπιαγωγείο 9:45
 • 5ο Νηπιαγωγείο 9:30
 • 6ο Νηπιαγωγείο 9:30
 • 7ο Νηπιαγωγείο 11:30
 • 8ο Νηπιαγωγείο 9:00
 • 1ο Δημοτικό 8:30
 • 2ο Δημοτικό 8:15
 • 3ο Δημοτικό 9:00
 • 4ο Δημοτικό 9:45
 • 5ο Δημοτικό 11:00
 • 6ο Δημοτικό 9:00
 • Καλλιτεχνικό Γυμν-Λύκειο 10:30
 • 1ο Γυμνάσιο 9:30
 • 2ο Γυμνάσιο 8:30
 • 3ο Γυμνάσιο 10:15
 • 1ο Λύκειο 9:15
 • 2ο Λύκειο 10:15

Στα Σχολεία Ανθούσας

 • Νηπιαγωγείο 9:00
 • Δημοτικό 8:15
 • Γυμνάσιο 9:45