Γιατί δεν συμμετέχω στην σημερινή διαδικασία εκλογής νέου προέδρου στο ΠΑΣΟΚ

Ι. Η απόλυτη αντίθεσή μου στην πολιτική που ακολουθήθηκε από το 2009 μέχρι σήμερα είναι εκφρασμένη πολλές φορές και με τοποθετήσεις μου και με ανακοινώσεις.

Μαρία Ζερβάκη, Μέλος Εθνικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ

Η πολιτική των μνημονίων είναι αδιέξοδη για την οικονομία μας, τραγική για τη χώρα μας, καταστροφική και απάνθρωπη για το λαό μας, διαλυτική για την Ευρώπη. Τα κείμενα των σχετικών συμβάσεων θίγουν και προσβάλλουν την εθνική μας αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία. Οι ρυθμίσεις των εφαρμοστικών νόμων καταστρατηγούν θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών σε σχέση με την εργασία, την περιουσία και την προσωπικότητά μας. Μεγάλος αριθμός μελών του Εθνικού Συμβουλίου ζητήσαμε να προηγηθεί διάλογος για την πολιτική –αυτή που ακολουθήσαμε μέχρι τώρα και αυτή που πρέπει να ακολουθήσουμε από δώ και πέρα- και μετά να γίνουν εκλογικές διαδικασίες επιλογής προσώπων. Η αλλαγή προσώπων δεν συνεπάγεται αλλαγή πολιτικής. Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει κυρίως ανάγκη αλλαγής πολιτικής. Στη χώρα υπάρχει ανάγκη αλλαγής πολιτικής. Στην Ευρώπη υπάρχει ανάγκη αλλαγής πολιτικής. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο επιλέγω να μη συμμετέχω στη σημερινή ψηφοφορία.

ΙΙ. Η σημερινή ψηφοφορία αποφασίστηκε από τα μισά μόνο μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, επειδή τα υπόλοιπα μισά, απείχαν από τη διαδικασία έχοντας διαχωρίσει πολιτικά τη θέση τους. Στη διαδικασία αυτή της 11.3.2012 κάποιοι κοπτόμενοι δήθεν για την τήρηση του Καταστατικού, την τυπικότητα και νομιμότητα της διαδικασίας, απέκλεισαν τις δύο άλλες υπάρχουσες υποψηφιότητες – πλην της υποψηφιότητας του Βαγγέλη Βενιζέλου. Με διαδικαστική μου παρέμβαση κατέδειξα ότι οι ισχυρισμοί τους, (εμπρόθεσμο/εκπρόθεσμο υποψηφιοτήτων – συμπλήρωση ειδικού εντύπου ΕΚΑΠ – συλλογή 94 τουλάχιστον υπογραφών), ήταν προφάσεις εν αμαρτίαις. Η αλήθεια είναι ότι ούτε η υποψηφιότητα του Βαγγέλη Βενιζέλου είναι καταστατικά έγκυρη, επειδή έπασχε το ίδιο το Σώμα που ενέκρινε την υποψηφιότητα αυτή.

Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με την κοινή λογική, έγκυρη απόφαση υπάρχει όταν το σώμα που την εκδίδει είναι σε νόμιμη σύνθεση και ακολουθεί την νόμιμη διαδικασία. Σύμφωνα με το Καταστατικό του ΠΑΣΟΚ, η νόμιμη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου, η νομιμότητα τόσο της διαδικασίας όσο και του αποτελέσματός της, πιστοποιούνται από την ΕΚΑΠ (Επιτροπή Καταστατικού και Πιστοποίησης). Με δεδομένες τις μεγάλου αριθμού αντικαταστάσεις μελών του Εθνικού Συμβουλίου – βουλευτών και μή, λόγω διαγραφών και παραιτήσεων – αποχωρήσεων, η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου αποτελούσε την 11.3.2012 ένα απολύτως σημαντικό ζήτημα.

Η ΕΚΑΠ όμως βρισκόταν – και βρίσκεται μέχρι σήμερα σε αταξία και δεν είχε – ούτε έχει μέχρι σήμερα, νόμιμη σύνθεση, επειδή:

• η σύνθεσή της είναι ελλιπής – υπήρχαν και υπάρχουν μέχρι σήμερα – μέλη της που έχουν παραιτηθεί / διαγραφεί, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί π.χ. Μαρία Κυριακοπούλου βουλευτής Αχαϊας

• η σύνθεσή της δεν είναι νόμιμη σύμφωνα με το Καταστατικό του ΠΑΣΟΚ – υπήρχαν και υπάρχουν μέχρι σήμερα – μέλη της που έχουν κώλυμα και ασυμβίβαστο και έπρεπε ήδη να είχαν παραιτηθεί και αντικατασταθεί από μέλη της ΕΚΑΠ π.χ. ο Πρόεδρος της ΕΚΑΠ Γιώργος Ανωμερίτης – Διοικητής του Ο.Λ.Π.

1. Σύμφωνα με το Καταστατικού του ΠΑΣΟΚ, (άρθρο 17.4), << όσα στελέχη κατέχουν κατόπιν διορισμού ή εκλογής έμμισθη θέση πολιτικού χαρακτήρα στο κράτος ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή την αυτοδιοίκηση δεν μπορούν να είναι ούτε υποψήφιοι σε μονοπρόσωπα όργανα >> – το Προεδρείο της ΕΚΑΠ είναι μονοπρόσωπο γιατί πρόεδρος εκλέγεται το πλειοψηφόν (κατά την καθολική ψηφοφορία του Εθνικού Συμβουλίου για ανάδειξη μελών ΕΚΑΠ) μέλος (άρθρο 2 Κανονισμού Λειτουργίας ΕΚΑΠ).

2.Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΚΑΠ : (Α΄. Αυτονομία – Ασυμβίβαστα παράγραφος

3) << στελέχη που κατέχουν κατόπιν διορισμού ή εκλογής έμμισθη θέση πολιτικού χαρακτήρα στο κράτος ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα δεν μπορούν να είναι ούτε γραμματείς ή συντονιστές δημοτικών, ή νομαρχιακών, ή περιφερειακών οργανώσεων >> – πολύ περισσότερο μέλη & Πρόεδρος ΕΚΑΠ >> και (Β΄. ΄Αρθρο 2 παράγραφος 1 εδάφιο 3) << Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΑΠ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ >>

Σύμφωνα με το Καταστατικό του ΠΑΣΟΚ και η σημερινή ψηφοφορία και το αποτέλεσμά της, πρέπει να πιστοποιηθούν από την ΕΚΑΠ. Για τους παραπάνω λόγους, καταγγέλλω, ότι:

η σημερινή διαδικασία είναι έωλη, αντικαταστατική και παράτυπη, συνακόλουθα και το ό,ποιο αποτέλεσμά της είναι έωλο, αντικαταστατικό και παράτυπο.

Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος για τον οποίο επιλέγω να μη συμμετέχω στη σημερινή ψηφοφορία.

ΙΙΙ. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι αυτό που ανακοινώθηκε και διοχετεύθηκε μέσω των Μ.Μ.Ε. ως δήθεν <<αποτέλεσμα ψηφοφορίας του Εθνικού Συμβουλίου>> συνιστά πολιτική κακοήθεια και ανηθικότητα και αποσκοπεί στον πολιτικό διασυρμό των συνυποψηφίων του Βαγγέλη Βενιζέλου.

Στην παράτυπη αυτή ψηφοφορία του ανομιμοποίητου σώματος δεν συμμετείχαν, όχι μόνο τα μισά μέλη του Εθνικού Συμβουλίου που είχαν διαχωρίσει πολιτικά τη θέση τους και απουσίαζαν, αλλά και πολλά παρόντα μέλη που έκριναν αντικαταστατική και παράτυπη τη διαδικασία για τους παραπάνω λόγους.

Πιστεύω ότι η πολιτική και η ηθική πρέπει να συμβαδίζουν. Αυτός είναι ο τρίτος λόγος για τον οποίο επιλέγω να μη συμμετέχω στη σημερινή ψηφοφορία.

IV. Δεν είδα κανένα από αυτούς που την 11.3.2012 <<κόπτονταν για το καταστατικό και την διαδικασία>>, ούτε κάν αυτή την παράτυπη και λειψή ΕΚΑΠ, να επιδεικνύουν την ίδια ευαισθησία, να συγκαλούν το Εθνικό Συμβούλιο – ως όφειλαν, να κινούν διαδικασίες πειθαρχικών παραπομπών –ως όφειλαν, όταν, κόντρα σε κάθε διάταξη του Καταστατικού και των Κανονισμών του ΠΑΣΟΚ, υπουργοί, βουλευτές και μεγαλοστελέχη, λοιδορούσαν, εκβίαζαν και εκπαραθύρωναν τον εκλεγμένο – με νόμιμη διαδικασία – σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αποφάσεις νομίμως συγκροτημένων οργάνων – Πρόεδρο του Κινήματος και Πρωθυπουργό της χώρας – ανεξάρτητα από τα ό,ποια δικά του λάθη. Και μάλιστα, για να εγκαταστήσουν συγκυβέρνηση με την δεξιά και την άκρα δεξιά και να επιβάλουν πρωθυπουργό – υπάλληλο των διεθνών οίκων αξιολόγησης, του τραπεζικού κατεστημένου, του πιο συντηρητικού πυρήνα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, των << επιτηρητών >> μας. Φαρισαίοι, για ποιό Καταστατικό και για ποια διαδικασία φωνάζετε σήμερα ;

Γι’ αυτά που εσείς κουρελιάσατε ;

Αυτός είναι ο τέταρτος λόγος για τον οποίο επιλέγω να μη συμμετέχω στη σημερινή ψηφοφορία.

V. Το 2007 ανάμεσα στους τότε υποψηφίους για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ στήριξα τον Γιώργο Παπανδρέου, στη βάση μιας ιδεολογικοπολιτικής πλατφόρμας. Αυτής που το 2009 μορφοποιήθηκε σαν προεκλογικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Σ’ αυτήν την πλατφόρμα παραμένω μέχρι σήμερα αμετακίνητη. Πάρα πολλοί, βουλευτές, υπουργοί, μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, απ’ αυτούς που το 2007 είχαμε δώσει μαζί αυτή τη μάχη, υποστηρίζουν σήμερα την υποψηφιότητα του Βαγγέλη Βενιζέλου.

Ελπίζω και εύχομαι, πίσω απ’ αυτή την επιλογή τους, να έχουν διαπιστώσει την ύπαρξη των ίδιων αρχών και ιδεών που το 2007 μας είχαν εμπνεύσει και είχαμε συσστρατευτεί.

΄Ισως εγώ να βρίσκομαι σε αδυναμία που δεν τις έχω διαπιστώσει.

Γιατί μου είναι αδιανόητο ότι η όποια στήριξη μπορεί να δίνεται, όχι στη βάση της πολιτικής επιλογής, αλλά στη βάση της πολιτικής επιβίωσης.

Τέτοιες λογικές άλλωστε μου είναι εντελώς ξένες, μια που ποτέ μέχρι σήμερα, σε όλες τις διακυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ , δεν είχα καμία κυβερνητική θέση.

Αυτός είναι ο πέμπτος λόγος για τον οποίο επιλέγω να μη συμμετέχω στη σημερινή ψηφοφορία.

VΙ. Η κοινωνική βάση του ΠΑΣΟΚ είναι αντίθετη στην κυβερνητική πολιτική 2009 – 2012.

Για την πλατιά λαϊκή κοινωνική βάση του ΠΑΣΟΚ οι αρχές της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της Λαϊκής Κυριαρχίας και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης – της αναδιανομής του πλούτου υπέρ των ασθενεστέρων είναι αξίες αδιαπραγμάτευτες.

Μ’ αυτές γαλουχηθήκαμε, μ’ αυτές διαπαιδαγωγηθήκαμε.

Η πλατιά λαϊκή κοινωνική βάση του ΠΑΣΟΚ εμπνέεται από την Ευρώπη των λαών και αντιστρατεύεται την Ευρώπη των αγορών, των συμφώνων δημοσιονομικής σταθερότητας, του αντιδραστικού Γαλλογερμανικού Διευθυντηρίου.

Αυτές τις αρχές μας πρέπει ν’ αρχίσουμε να τις ψελλίζουμε ξανά.
Αυτές τις εμπνεύσεις και τα όνειρά μας πρέπει να τα διεκδικήσουμε.
Αυτές τις αντιθέσεις μας, πρέπει να τις καταγράψουμε.
Αυτός είναι ο έκτος λόγος για τον οποίο επιλέγω να μη συμμετέχω στη σημερινή ψηφοφορία.

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2012

Μαρία Ζερβάκη

Μέλος Εθνικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ