Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Παλλήνης με 1ο θέμα, την αύξηση εγκληματικότητας στον Άγ. Νικόλαο Κάντζας

Συνεδριάζει την Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο Γέρακα, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης με επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Το πρώτο θέμα συζήτησης αφορά το ψήφισμα κατοίκων του οικισμού Αγίου Νικολάου Κάντζας που υποβλήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στο Δήμο Παλλήνης με αίτημα, τη λήψη μέτρων προς αντιμετώπιση της αυξημένης εγκληματικότητας που χαρακτηρίζει την περιοχή τους. (Δείτε το διάβημα των κατοίκων ΕΔΩ)

Η συζήτηση αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια και σε ότι αφορά τη Δημοτική Αρχή ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης του ούτως ή άλλως γενικευμένου προβλήματος της εγκληματικότητας, αναμένεται να προτάξει «υποστηρικτικά» τις υπηρεσίες φύλαξης και επιτήρησης εκ μέρους ιδιωτικής εταιρείας με την οποία ο Δήμος Παλλήνης, πρόσφατα συνεβλήθη για το διάστημα 2020 – 2023 έναντι του ποσού 1.053.000 € (Δείτε τη σχετική είδηση ΕΔΩ)

Το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά την συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας. Πρόκειται για Επιτροπή υποχρεωτικής σύστασης -προβλέπεται από τον «κατακρεουργημένο» Κλεισθένη- και ευχής έργον, η λειτουργία της να εξυπηρετεί την ουσία της θεματικής ύλης αυτής της Επιτροπής, αποφεύγοντας εκδηλώσεις και δράσεις παρωχημένου φάσματος με φαντασμαγορικές φωτογραφίες για συλλογή «likes.» Ο χρόνος θα δείξει..!

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

1. Συζήτηση επί της υπ’αριθμ. 39565/13-12-2019 αίτησης δημοτών.
2. Λήψη απόφασης για έγκριση του συνολικού Ο.Π.Δ. έτους 2020 Δήμου Παλλήνης, μετά των Νομικών Προσώπων αυτού.
3. Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης τροποποίησης- παράτασης κατά (24) είκοσι τέσσερις μήνες της από 29-06-2017 προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας Αττικής για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Οδοποιία εντός Σχεδίου Οδών έτους 2016 της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης».
4. Λήψη απόφασης για αποζημίωση επικειμένων φερόμενων ιδιοκτητών Εμμανουήλ Αναστασόπουλου και Ιωάννη Αναστασόπουλου στην περιοχή Άνω Μπαλάνα Π.Ε. 4 Δήμου Παλλήνης.
5. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.
6. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων του άρθρου 12 της υπ’αριθμ. 43650/2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη λειτουργία των παιδότοπων «Διαδικασία ελέγχων- κυρώσεις».
7. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Δήμου Παλλήνης.