Πρόγραμμα επισιτιστικής ενίσχυσης στο Δήμο Παιανίας με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Πρόγραμμα έκτακτης επισιτιστικής ενίσχυσης, στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης για τον Covid-19 πρόκειται να υλοποιηθεί στο Δήμο Παιανίας με την συνεργασία της Δημοτικής Αρχής και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.  

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί τους μήνες Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο 2020 και αφορά στην προμήθεια διατακτικών σουπερμάρκετ για την κάλυψη έκτακτων επισιτιστικών αναγκών επιλεγμένων ωφελούμενων της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος -σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής- είναι η στήριξη ωφελούμενων που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία, και εν συνεχεία άλλων καταγεγραμμένων ωφελούμενων της υπηρεσίας, η οποία και θα τους επιλέξει.

Σημ. “Ν”: το αναγραφόμενο στην εικόνα του τίτλου ποσόν των 61.500.000 € αφορά το σύνολο των δράσεων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος