Προσφυγή κατά του Προϋπολογισμού 2020 του Δήμου Παλλήνης

Την ακύρωση των πρόσφατων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης βάσει των οποίων εγκρίθηκαν ο Προϋπολογισμός 2020 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Οικονομικού Έτους 2020, ζητάει με προσφυγή του στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ο Δημοτικός Σύμβουλος της αντιπολίτευσης, κ. Δημ. Καρκούλιας.

Στο σκεπτικό της κατατεθείσας προσφυγής ακύρωσης αναφέρεται ότι η δημοτική αρχή του Δήμου Παλλήνης κατά την διαμόρφωση του Προϋπολογισμού 2020 απέφυγε κατ΄επιλογή της να συμμορφωθεί με το ΦΕΚ 3440/Β’/11.09.2019 σε ότι αφορά τις Πάγιες Προκαταβολές των Κοινοτήτων Δήμου Παλλήνης (Ανθούσα, Γέρακας, Παλλήνη) και κατά συνέπεια οι ληφθείσες αποφάσεις είναι παράνομες και κατά συνέπεια άκυρες.

Ειδικότερα, χάριν κατανόησης του θέματος:

Ο νόμος, σαφώς, ορίζει, {δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών/17 Σεπτ. 2019) ότι οι Δήμοι οφείλουν να καθορίσουν το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε Δημοτική Κοινότητα ξεχωριστά, (το ύψος της ορίζεται με βάση πληθυσμιακά κριτήρια) προκειμένου, η κάθε Δημοτική Κοινότητα να μπορεί με αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου της να αντιμετωπίζει ζημιές επείγοντος χαρακτήρα, όπως, στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, στις εγκαταστάσεις των παιδικών χαρών και στον καθαρισμό οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων.

Τούτων, δοθέντων, η δημοτική αρχή όφειλε να καταχωρίσει στον Προϋπολογισμό και σε τρεις διαφορετικούς κωδικούς τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά, αντί, αυτού, επίλεξε ένα γενικό κωδικό με το συμβολικό ποσόν των 1.000 € και για τις τρεις Δημοτικές Κοινότητες. (1)

Η επιλογή της να αποφύγει την εφαρμογή του Νόμου, συνιστά ακυρότητα των αποφάσεων, έγκρισης του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Οικονομικού Έτους 2020, επιχείρημα που επικαλείται άλλωστε ο προσφεύγων Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημ. Καρκούλιας.

Στην περίπτωση που η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής αποδεχθεί την προσφυγή, οι δύο αποφάσεις ακυρώνονται και επανεισάγονται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την ψήφιση του Προϋπολογισμού στην συνεδρίαση του Δ.Σ. Παλλήνης, την Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ανέδειξε ισοψηφία 16-16 με απόντα τον Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης, κ. Παν. Χριστοφιλέα.

Όμως, ο νομοθέτης που επανασχεδίασε (και …απορρύθμισε στην κυριολεξία) τον “Κλεισθένη” καταργώντας ουσιαστικά το Δημοτικό Συμβούλιο και ενισχύοντας ασύμμετρα το δημαρχοκεντρικό καθεστώς, θεωρεί ότι το 16-16 στις δύο αποφάσεις συνιστά «Ομόφωνη έγκριση του Προϋπολογισμού»!

  • (1) Εξυπακούεται, ότι για τις όποιες παρεμβάσεις επιδιόρθωσης ή και αποκατάστασης ζημιών στις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Παλλήνης, οι αποφάσεις εκδίδονται από τα αντίστοιχα Τοπικά Συμβούλια. Κι αυτή η παράμετρος είναι που δυσκολεύει τα «πράγματα» στην δημοτική αρχή, γεγονός που αποδεικνύεται και από την αποφυγή εισαγωγής στον Προϋπολογισμό των τριών αναγκαίων Κωδικών.