Ατυχής πρωτοβουλία των υπεύθυνων της «Ερασμείου Σχολής».Απομόνωσαν τους κάδους για να μη γεμίσουν!

Απεργίας υπαλλήλων καθαριότητας παρενέργειες… Οι κάδοι απορριμμάτων βρίσκονται σε παρακείμενο των εκπαιδευτηρίων «Εράσμειος Σχολή» χώρο και προκειμένου να μην ….υπερχειλίσουν στο διάστημα της απεργιακής κινητοποίησης, οι υπεύθυνοι της Σχολής έκριναν σωστό να τους μεταφέρουν εντός των εκπαιδευτηρίων αποκλείοντας με τρόπο ετσιθελικό τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των δημοτών.

Η αυθαίρετη πρωτοβουλία εύλογα προκάλεσε την αντίδραση των κατοίκων της Κάντζας, ειδικότερα εκείνων που τα σπίτια τους εφάπτονται της περίφραξης των εκπαιδευτηρίων και δεδομένου ότι οι ιδιοκτήτες της Σχολής τουλάχιστον σε επίπεδο «επικοινωνίας» έχουν διαχρονικά αναδείξει έναν ακατανόητο υπεροπτισμό έναντι της τοπικής κοινωνίας και ειδικότερα του Δήμου Παλλήνης, καλό είναι η δημοτική αρχή να ζητήσει άμεσα από τους υπεύθυνους να ανακαλέσουν την ατυχή πρωτοβουλία τους. Οι κάδοι απορριμμάτων είναι κοινόχρηστοι, εξυπηρετούν τους δημότες και εξ αντικειμένου ανήκουν σε όλους ανεξαιρέτως.