8 καταστήματα & μισθώματα 12 ετών διεκδικεί από το Δήμο Παλλήνης ο Οργανισμός Εργατικών Κατοικιών!

Άλλη μία αναστάτωση στο Δήμο Παλλήνης για αιτία που έχει ρίζες στο παρελθόν και ειδικότερα στην εποχή της διοίκησης του κ. Σπ. Κωνσταντά.

Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας διεκδικεί σήμερα από το Δήμο Παλλήνης

  1. τα καταστήματα που βρίσκονται στα δύο συγκροτήματα των Εργατικών Κατοικιών εντός της οικιστικής ζώνης της δημοτικής ενότητας Παλλήνης –το ένα εφάπτεται της Λεωφ. Σπάτων και το άλλο βρίσκεται στην κάτω πλευρά της ίδιας λεωφόρου-
  2. τα μισθώματα που έχει εισπράξει ο Δήμος Παλλήνης από την εκμετάλλευση των καταστημάτων στα περίπου 12 τελευταία χρόνια.

Η υπόθεση μπορεί να αναδείχθηκε τώρα μέσω των εγγράφων του Ο.Ε.Κ. ήταν όμως γνωστή στους δύο τελευταίους δημάρχους του πρ. Δήμου Παλλήνης και κυρίως στον κ. Σπ. Κωνσταντά, ο οποίος, στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δήλωσε ότι «τον είχαν προφορικά διαβεβαιώσει οι επιτελείς του Οργανισμού ότι δεν πρόκειται ποτέ να διεκδικηθούν από το Δήμο Παλλήνης οι επίμαχες αίθουσες…»

Η σχετική ενημέρωση προς το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε από το Δήμαρχο Παλλήνης από τον οποίο και διαβάστηκαν τα δύο έγγραφα που απεστάλησαν στο Δήμο με υπογραφή της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του Ο.Ε.Κ. δεδομένου ότι ο Οργανισμός είναι αυτή την εποχή υπό εκκαθάριση.

Σύμφωνα με τα τις συμβάσεις που είχαν υπογραφεί μεταξύ Ο.Ε.Κ. και του πρ. Δήμου Παλλήνης, η παραχώρηση των τεσσάρων καταστημάτων στις Εργατικές Κατοικίες Ι (συνολικής επιφάνειας 107 τ.μ.) έληγε τον Μάϊο του 1999 και για τα άλλα τέσσερα στις Εργατικές Κατοικίες ΙΙ (συνολικής επιφάνειας 143 τ.μ.) τον Μάρτιο του 2000.

Σύμφωνα με τα δύο έγγραφα του Ο.Ε.Κ. προκύπτει πρόβλημα και για τις αίθουσες εκδηλώσεων στα δύο οικοδομικά συγκροτήματα τις οποίες οι τοπικοί συλλογικοί φορείς τις αξιοποιούν για τις συναθροίσεις και τις δράσεις τους. Το θέμα αναδεικνύεται ακροθιγώς στα δύο έγγραφα και ουσιαστικά προαναγγέλλεται η διεκδίκησή τους σε αμέσως επόμενο χρονικό στάδιο.

Ζήτημα και με το Οινοποιείο Πέτρου» στην Παλλήνη

Υπενθυμίζεται ότι και το Υπουργείο Πολιτισμού διεκδικεί από το Δήμο Παλλήνης μισθώματα άνω των 30.000 € για τη χρήση και εκμετάλλευση του «Οινοποιείου Πέτρου» δεδομένου ότι και αυτή η ιδιοκτησία είχε παραχωρηθεί το 2001 –πάλι επί Δημάρχου Σπ. Κωνσταντά- στον πρ. Δήμο Παλλήνης με διάρκεια σύμβασης ως το 2021 και μάλιστα «με μίσθωμα αναπροσαρμοζόμενο κάθε χρόνο στο ύψος του τρέχοντος πληθωρισμού….»

Ο σημερινός Δήμαρχος πιστεύοντας ότι το «Οινοποιείο Πέτρου» είναι υπό την ιδιοκτησία του Δήμου Παλλήνης αιφνιδιάστηκε όταν προ μηνών παρέλαβε έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού με το οποίο ζητούνται από το ταμείο του Δήμου ενοίκια 11 ετών (!) για το «Οινοποιείο Πέτρου.»