fbpx

Με απαλλοτριώσεις ” Fast Track” επισπεύδονται διευθετήσεις ρεμάτων & επεκτάσεις Προαστιακού & Αττικής Οδού

Μεγάλα έργα με επείγοντα χαρακτήρα τα περισσότερα των οποίων είναι εκκρεμότητες δεκαπενταετίας και έπρεπε ήδη να έχουν παραδοθεί στις τοπικές κοινωνίες, εξ αιτίας, όμως των χρονοβόρων, πολύπλοκων γραφειοκρατικών διαδικασιών και ως ένα μεγάλο βαθμό ελλείψει πολιτικής βούλησης παραμένουν βαλτωμένα, με Ειδική Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) της 22ας Δεκεμβρίου 2017 εντάχθηκαν σε «καθεστώς» ταχύρυθμης διαδικασίας και αναμένεται η δρομολόγηση τους.

Πρόκειται για έργα υψηλής προτεραιότητας, αφορούν αρκετά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας και μεταξύ αυτών η Ανατολική Αττική η οποία με βάση την Ειδική Πράξη, εμφανίζεται στις πρώτες θέσεις των στοχευμένων παρεμβάσεων.

Ειδικότερα:

Στα αντιπλημμυρικά έργα, εντάχθηκαν:

Ερασίνου Ανατολικής Αττικής (συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις). (*)

Αγίου Γεωργίου Ανατολικής Αττικής από χθ 0+824 (ανάντι συμβολής Π.Ερασίνου) έως χθ 8+161 (συμβολή ρεμάτων Καλυβίων και Κουβαρά).

Μάριζας, Παπαχωραφίου, Λεονταρίου (Μιχαλινού) του Δήμου Παλλήνης.

Ραφήνας (Συλλογή, επεξεργασίας αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων -Αρτέμιδος και επαναχρησιμοποίηση – διάθεση επεξεργασμένων εκροών (ΕΥΔΑΠ))

(*) Ο Ερασίνος ποταμός

Ο Ερασίνος ποταμός αποτελεί το σημαντικότερο ποτάμι της περιοχής των Μεσογείων. Η λεκάνη απορροής του έχει έκταση περί τα 205 km2 . Οριοθετείται βόρεια από τους λόφους της Παιανίας και των Σπάτων που αποτελούν τον υδροκρίτη μεταξύ των ρεμάτων του Ερασίνου και της Ραφήνας, δυτικά από την οροσειρά του Υμηττού και νότια από τους αυχένες μεταξύ των υψωμάτων Ψηλόβραχος, Κορυφή, Μερέντα, Κερατοβούνι, Πάνειο όρος, Στρογγυλοπούλα, Ζυγός και Κόντρα (Εικ. Χάρτης). Συγκεντρώνει την απορροή τριών βασικών ρεμάτων:

Του υδρορέματος Αγίου Γεωργίου
Του υδρορέματος Λαμπρικά – Πόκα – Μαρκοπούλου και
Του ίδιου του Ερασίνου, που είναι ο ίδιος ο τελικός αποδέκτης

Η συμβολή Ερασίνου – Αγίου Γεωργίου βρίσκεται σε μικρή απόσταση, περί τα 2 km πριν την εκβολή του στον όρμο της Βραυρώνας.

Στα οδικά εντάχθηκαν:

Οδική σύνδεση της Αττικής Οδού από Αυτοκινητόδρομο Ραφήνας έως Ραφήνα)

Κατασκευή του έργου λιμένα Λαυρίου μετά των συνδέσεων με τον προαστιακό σιδηρόδρομο και την Αττική Οδό.

Βελτίωση της Εθνικής Οδού Παιανίας – Κορωπίου μετά παράκαμψης της πόλεως Κορωπίου Αττικής.

Και το έργο το οποίο έχει υπερτοπικό ενδιαφέρον και αφορά τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου της νότιας επέκτασης της Περιμετρικής Υμηττού μέσω αστικής σήραγγας και την αναβάθμιση της κυκλοφοριακής ικανότητας της Λεωφόρου Βουλιαγμένης νότια της σύνδεσης με τη σήραγγα.

Ποιο είναι τώρα το δραστικό χαρακτηριστικό που θα επιτρέψει την ταχύρυθμη υλοποίηση των μεγάλων αυτών έργων.

Απαλλοτριώσεις εξπρές

Με την προχθεσινή Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εντάχθηκαν στη διαδικασία του Άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 περί Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, σύμφωνα με το οποίο με ειδική απόφαση του Δικαστηρίου επιτρέπεται η άμεση παράδοση των ακινήτων και η πραγματοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης.

Δεδομένου ότι τα περισσότερα αν όχι όλα τα μεγάλα αυτά έργα βαλτώνουν εξ αιτίας των πολυετών διαδικασιών απαλλοτρίωσης γης, γίνεται αντιληπτό ότι η κύρια αιτία καθυστέρησης της εξέλιξης τους εξουδετερώνεται και υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι υπόλοιπες παράμετροι προπαρασκευής των έργων έχουν υψηλή ετοιμότητα, ο χρόνος ολοκλήρωσης τους είναι προβλεπτός.

Με το Άρθρο 7Α του ν. 2882/2001 τα έργα που θα «διευκολυνθούν» κατά πολύ, είναι οι επεκτάσεις του Προαστιακού στο Λαύριο και της Αττικής Οδού στο Λαύριο και στη Ραφήνα, η κατασκευή του έργου αποχέτευσης στα Σπάτα και η διευθέτηση των ρεμάτων Ερασίνου και Αγίου Γεωργίου Ανατολικής Αττικής, έργα για τα οποία απαιτούνται απαλλοτριώσεις γης.

Με εισήγηση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Η εξέλιξη που προκαλεί τη θετική αυτή ανατροπή, λίγο-πολύ ήταν αναμενόμενη μετά την ομιλία του υπουργού Υποδομών-Μεταφορών, κ. Χρήστου Σπίρτζη στο 8ο Περιφερειακό Συνέδριο της Δυτικής Αττικής.

Ο κ. Χρ. Σπίρτζης με αφορμή τα αντιπλημμυρικά έργα που επείγονται να γίνουν στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες, δήλωσε ότι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για την επιτάχυνση των απαιτούμενων παρεμβάσεων είναι η ένταξη των έργων στο Νόμο 2882/2001 ο οποίος έγινε για τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους της χώρας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πολλές απαλλοτριώσεις γης.

Σε συνέχεια αυτής της προαναγγελίας, το υπουργικό συμβούλιο αποδέχθηκε στην προχθεσινή συνεδρίαση του την εισήγηση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με την οποία, του παρέχεται η εξουσιοδότηση «να προβεί στην κήρυξη των συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων που αφορούν την εκτέλεση των έργων της παρ. 1, υπάγοντας αυτές στη διαδικασία του Τεύχος Α’ 199/21.12.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4409 άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.»

Όλα τα έργα που έχουν ενταχθεί στην Ειδική Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) και αφορούν το λεκανοπέδιο Αττικής, είναι:

1.1 Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου της Υποθαλάσσιας Οδικής Ζεύξης Νήσου Σαλαμίνας και των οδικών συνδέσεων αυτής που περιλαμβάνονται στο κύριο έργο.

1.1 Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου της Υποθαλάσσιας Οδικής Ζεύξης Νήσου Σαλαμίνας και των οδικών συνδέσεων αυτής που περιλαμβάνονται στο κύριο έργο.

1.2 Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου του λιμένα Λαυρίου μετά των συνδέσεων με τον προαστιακό σιδηρόδρομο και την Αττική Οδό.

1.3 Σύνδεση Λ.ΚΥΜΗΣ από Αττική Οδό μέχρι τον Ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) με Ε.Ο. Νο1 και βελτίωση σύνδεσης της επέκτασης της Λ. Κύμης με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στους Θρακομακεδόνες.

1.4 Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου της νότιας επέκτασης της Περιμετρικής Υμηττού μέσω αστικής σήραγγας και την αναβάθμιση της κυκλοφοριακής ικανότητας της Λεωφόρου Βουλιαγμένης νότια της σύνδεσης με τη σήραγγα.

1.6 Οδική σύνδεση της Αττικής Οδού από Α.Κ. Ραφήνας έως Ραφήνα.

2.1 Συλλογή, επεξεργασίας αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων -Αρτέμιδος και επαναχρησιμοποίηση – διάθεση επεξεργασμένων εκροών (ΕΥΔΑΠ). (Σημ. : Αναφέρεται στο Ρέμα Ραφηνας)

2.2 Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς, τμήμα Ίλιον – Ρέμα Ευπυρίδων μέχρι Λ. Πάρνηθος στην Αττική.

2.3 Διευθέτηση χειμάρρου Αγίου Γεωργίου (Γιαννούλας) Θριασίου πεδίου Δ. Αττικής από χθ 1+835,6 έως χθ 9+300 (Σίφων Μόρνου).

2.5 Διευθέτηση ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσας) Ν. Αττικής από χθ 0+000 (εκβολή στον ποταμό Κηφισό) έως χθ 12+000.

2.6 Διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου Ανατολικής Αττικής (συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις)

2.7 Διευθέτηση ρέματος Αγίου Γεωργίου Ανατολικής Αττικής από χθ 0+824 (ανάντι συμβολής Π.Ερασίνου) έως χθ 8+161 (συμβολή ρεμάτων Καλυβίων και Κουβαρά).

2.10 Εκτροπή χειμάρρου Αγίας Αικατερίνης και διευθέτηση χειμάρρου Σούρες Θριασίου Πεδίου.

2.11 Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στο Ακρογιάλι Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων.

2.12 Διευθέτηση των ρεμάτων Μάριζας και Παπαχωραφίου Δήμου Παλλήνης.

2.13 Διευθέτηση του ρέματος Λεονταρίου (Μιχαλινού) του Δήμου Παλλήνης.

3.13 Βελτίωση της ΕΟ Παιανίας – Κορωπίου μετά παράκαμψης της πόλεως Κορωπίου Αττικής.