Εθελοντική δενδροφύτευση από τους κατοίκους του Λόφου Έντισον στα κοινόχρηστα πρανή του οικισμού

Πρωτοβουλία δενδροφύτευσης στα κοινόχρηστα πρανή του Λόφου Έντισον υλοποιήθηκε από τους κατοίκους του οικισμού το πρωί της περασμένης Κυριακής.

Η φιλοπεριβαλλοντική παρέμβαση ήταν επιτυχής δεδομένου ότι στην πρόσκληση της διαχειριστικής αρχής του οικισμού ανταποκρίθηκαν πολλοί κάτοικοι κάθε ηλικίας.

Παρόντες στην δενδροφύτευση και ο Δήμαρχος Δήμου Παλλήνης κ. Αθανάσιος Ζούτσος με τον οποίο οι κάτοικοι και οι εκπρόσωποι τους είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις επί θεμάτων που αφορούν τον οικισμό και ευρύτερα την πόλη.