Από Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014 δίδεται στην κυκλοφορία η μία λωρίδα της λεωφόρου Σπάτων

Από τη Δευτέρα 7 Απριλίου 2014 και για έξι μήνες, λόγω έργων, θα μονοδρομηθεί η Λ. Σπάτων στο τμήμα μεταξύ των οδών Παπαγγελάκη και Πύρρου με κατεύθυνση από την οδό Παπαγγελάκη και μέχρι την οδό Πύρρου (κατεύθυνση προς Γέρακα). Η κυκλοφορία επί της οδού Παπαγγελάκη διατηρείται αμφίδρομη.

Το θετικό που προκύπτει από τις αναγγελλόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορά τη λεωφ. Σπάτων στο σημείο που τέμνεται με το κεντρικό ρέμα Ραφήνας. Μία λωρίδα της θα δοθεί στην κυκλοφορία.

Σε ότι τώρα, αφορά την ευρύτερη κυκλοφορία στην εν λόγω περιοχή, θα ισχύσουν οι παρακάτω τροποποιήσεις:

• Η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση από Γέρακα προς Σπάτα, θα διεξάγεται μέσω των οδών Λ. Σπάτων, δεξιά στην οδό Πύρρου, αριστερά στην οδό Παπαγγελάκη και συνέχεια δεξιά στη Λ. Σπάτων.
• Η κυκλοφορία των οχημάτων, αποκλειστικά και μόνο των μόνιμων κατοίκων επί της Λ. Σπάτων, θα επιτρέπεται και στα δύο ρεύματα στο τμήμα μεταξύ των οδών Πύρρου και Βελανιδιάς.
• Η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση από Σπάτα προς Γέρακα, θα διεξάγεται κανονικά μέσω της Λ. Σπάτων, χωρίς να εκτρέπεται και στη γέφυρα του ρέματος Ραφήνας θα διεξάγεται σε μια λωρίδα κυκλοφορίας.
• Θα απαγορευτεί η αριστερή στροφή από Λ. Σπάτων (ρεύμα προς Γέρακα) προς την οδό Παπαγγελάκη.
• Η οδός Πύρρου παραμένει μονόδρομος, με κατεύθυνση από τη Λ. Σπάτων προς την οδό Παπαγγελάκη.
• Η κυκλοφορία επί της οδού Παπαγγελάκη, διατηρείται αμφίδρομη.
• Η Λ. Σπάτων θα έχει προτεραιότητα έναντι της οδού Παπαγγελάκη
• Διατηρείται η προτεραιότητα των οδών Παπαγγελάκη και Πύρρου έναντι των συμβαλλουσών σε αυτές οδούς, με εξαίρεση τη Λ. Σπάτων
• Ανώτατο όριο ταχύτητας επί της Λ. Σπάτων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βελανδιάς και Πύρρου, ορίζεται στα 30 χλμ/ώρα
• Μειώνεται το ανώτατο όριο ταχύτητας επί της οδού Παπαγγελάκη στα 30 χλμ/ώρα
• Διατηρείται το ανώτατο όριο ταχύτητας επί της οδού Πύρρου στα 30 χλμ/ώρα
• Διατηρείται η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων επί των οδών Παπαγγελάκη, Πύρρου και της Λ. Σπάτων.

Για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, θα τροποποιηθούν οι φωτεινοί σηματοδότες επί των κόμβων Λ. Σπάτων – Παπαγγελάκη και Λ. Σπάτων – Λεονταρίου, ενώ έχει ενημερωθεί η Τροχαία και οι φορείς των μέσων μαζικής μεταφοράς για ενέργειές τους.