Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κορωπί λόγω έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

ΚΕΛ Κρωπίας-Παιανίας

Από την Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018 ξεκινούν εργασίες εκτέλεσης έργων τοποθέτησης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε τμήμα της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου- στο οποίο είχαν προηγηθεί σημαντικές αρχαιολογικές ανασκαφές -και θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (για χρονικό διάστημα 3 μηνών) ως εξής:  

Αποκλεισμό τμήματος της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου από τη συμβολή της με την οδό Χρήστου Παύλου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Βασιλ. Λέκκα-Χατζή στην λωρίδα κατεύθυνσης που οδηγεί προς Παιανία-Αθήνα

Ολικό αποκλεισμό της οδού Βασιλ. Λέκκα-Χατζή από οδό Ήρας μέχρι τη Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου και το τμήμα της Οδού Αττικής από τη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι την Οδό Αττικής στην κατεύθυνση προς τον Προαστιακό-Μετρό Σταθμό Κορωπίου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η κίνηση των οχημάτων θα έχει τις εξής τροποποιήσεις:

Τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Παιανία-Αθήνα θα εκτρέπονται δεξιά στην Οδό Χρήστου Παύλου, κατόπιν αριστερά στην Οδό Αττικής, αριστερά στην Οδό Αττικής και με δεξιά κίνηση θα επανέρχονται στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Η κίνηση των οχημάτων που κινούνται στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου με κατεύθυνση το Κορωπί δεν επηρεάζεται-δεν μεταβάλλεται.

Για την ομαλή εκτέλεση των εργασιών εκσκαφών και τοποθέτησης αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων έχει τοποθετηθεί η προβλεπόμενη σήμανση για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι εργασίες θα εκτελούνται καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 07.30π.μ έως 19.30μ.μ.