Για παράτυπες μεθοδεύσεις & αλαζονεία καταγγέλλει η αντιπολίτευση τον Δήμαρχο & τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Παλλήνης

Σκληρή κριτική 13 Δημοτικών Συμβούλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης του Δήμου Παλλήνης προς τον Δήμαρχο κ. Α. Ζούτσο και τον Πρόεδρο του Δ. Σ. κ. Κ. Σμέρο για την απαξίωση και αλαζονεία  με την οποία αντιμετωπίστηκαν σε σχέση με τα Δημοτικά Τέλη 2023 στη χθεσινή συζήτηση από την οποία, τελικά, επίλεξαν να απέχουν.  

Η κοινή ανακοίνωση των 13 αιρετών του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης στηλιτεύει τους κ. Ζούτσο και Σμέρο  για την άρνηση τους να συγκαλέσουν τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης τόσο για τα Δημοτικά Τέλη όσο και για τον Προϋπολογισμό 2023 ως είχαν υποχρέωση έναντι του νόμου να πράξουν και παράλληλα τους εγκαλεί για σκόπιμη καθυστέρηση στην παραλαβή των εισηγητικών προτάσεων της Δημοτικής Αρχής με συνέπεια «την μη έγκαιρη ενημέρωση μας για την κατάρτιση εμπεριστατωμένων εναλλακτικών προτάσεων…»

Ακολουθεί η ανακοίνωση και τα ονόματα των αιρετών που την υπογράφουν

Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου  Παλλήνης

κ. Πρόεδρε,

Κατά την σημερινή συζήτηση του ΔΣ καλούμαστε να  λάβουμε αποφάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου  2023 καθώς και για τα Τέλη Καθαριότητας, Δημοτικού Φωτισμού,  Ύδρευσης, Δικαιώματος Ύδρευσης , κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων Διαφήμισης , Δημοτικού Φόρου και Ακίνητης Περιουσίας  (Τ.Α.Π.) , για το έτος 2023.

Δυστυχώς  για μια ακόμα φορά κ. πρόεδρε  λειτουργήσατε  ως  εκπρόσωπος της παράταξης σας,  δεν σεβαστήκατε τον θεσμό που υπηρετείτε  και δεν προστατέψατε τα δικαιώματα της μειοψηφίας που  έχετε υποχρέωση εκ του Νόμου να  προστατεύετε.

Συγκεκριμένα

Α.-  Δεν καλέσατε σε Δημόσια Διαβούλευση την θεσμοθετημένη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ του Δήμου που αποτελείται από ΦΟΡΕΙΣ της πόλης μας,  προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους και να εισηγηθούν προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα και για τον Προϋπολογισμό του Δήμου, όπως ορίζει ο νόμος.

Η άρνηση σας  να συγκαλέσετε την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ στηριζόμενη  σε δικαιολογίες που δεν αντέχουν σε καμία κριτική, στέρησε το  δημοκρατικό  δικαίωμα των Δημοτών μέσα από τους φορείς τους να συμμετέχουν με τις προτάσεις τους στην διαμόρφωση τόσο του Τεχνικού Προγράμματος όσο και του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2023. Ως  πρόεδρος δε  αυτής της Επιτροπής  παραβιάσατε με πρόθεση το  άρθρο  78 του ν. 3852/2010 και με την παράλειψη σας αυτή αρνηθήκατε τον διάλογο με τους  συνδημότες μας.

Β.-  Επιλέξατε καθαρά από πρόθεση  να   μας  αποστείλατε  τις εισηγήσεις για τα Δημοτικά και λοιπά Τέλη 2023 (που καίνε τους Δημότες), καθώς και  την εισήγηση του Τεχνικού Προγράμματος την  9η Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή  και ώρα  12.23 μμ., ενώ η συνεδρίαση του  Δ.Σ  θα γίνει την 12η  Δεκεμβρίου προκειμένου  να  λάβουμε αποφάσεις επί των σημαντικών αυτών θεμάτων.

H επιλογή σας αυτή είχε ως στόχο  την πλημμελή ενημέρωση μας για τα θέματα, καθόσον στην ουσία η πρόσβαση μας στις αρμόδιες οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου θα ήταν δυνατή να γίνει μόνο την Δευτέρα, ενώ θα μπορούσατε να συγκαλέσετε Δ.Σ σε άλλη ημερομηνία για να δοθεί χρόνος προετοιμασίας. Είναι γνωστό ότι οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της Οικονομικής υπηρεσίας του δήμου. Κατ αυτόν τον τρόπο  δεν μας δόθηκε με ευθύνη δική σας καθόλου χρόνος για την πλήρη  ενημέρωση μας και για την κατάθεση εναλλακτικών προτάσεων, κοστολογημένων και ισοσκελισμένων,  όπως προβλέπει ο Νόμος.

Γ.-  Σύμφωνα με τον άρθρο 208 του Ν3463/2006  «τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια, οφείλουν, δύο (2)  τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, να  αποφασίζουν για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα…» . Σύμφωνα δε με την παρ. 5 του άρθρου 208 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), και τροποποιήθηκε  με  τον Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ A’ 134/09.08.2019) « Η συζήτηση και η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος των δήμων πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του δήμου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο…»

Με ευθύνη του  Δημάρχου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και της δικής σας εισάγετε την ψήφιση του Τεχνικού προγράμματος 2023, αντί για δύο μήνες πριν την έναρξη του Οικονομικού έτους, παράνομα σε 18 ημέρες  πριν την έναρξη αυτού, με αποτέλεσμα την μη έγκαιρη ενημέρωση μας και την κατάρτιση εμπεριστατωμένων εναλλακτικών προτάσεων.

Κατόπιν των άνω καταγγέλλουμε  δημόσια  αυτού του είδους τις  μεθοδεύσεις, την αλαζονεία της Δημοτικής Αρχής, την απαξίωση της Επιτροπής διαβούλευσης, την στέρηση του δικαιώματος της αντιπολίτευσης να καταθέσει εναλλακτικές προτάσεις για τα δημοτικά τέλη και το τεχνικό πρόγραμμα  και αποχωρούμε από την σημερινή Συνεδρίαση του Δ.Σ, προκειμένου να μην  γίνει η παρουσία μας  συμμέτοχη και συνυπεύθυνη  στις αντιθεσμικές  πράξεις και παραλείψεις της Διοίκησης.

       Οι υπογράφοντες / ουσες

1.Σπυριδων Κωνσταντάς
2.Παναγιώτης Μερτύρης
3.Ειρήνη Κουνενάκη
4.Τριανταφυλλιά Δασκαλάκη
5.Θάνος Οικονόμου
6.Παναγιώτης Χριστοφιλέας
7.Νεκτάριος Καλατζής
8. Γιάννης Χαλκίδης
9. Δημήτριος Καρκούλιας
10. Κώστας Μήλας
11. Θεόδωρος Σμυρλιάδης
12. Μίλια Κόπτη
13. Μαρία Αμοργιανού