Ενιαία τιμή ζώνης 500 ευρώ το τ.μ. αποφάσισε το Δημ. Συμβ. Παλλήνης για τα εκτός σχεδίου κτίσματα

Ενιαία τιμή ζώνης το ποσόν των 500 ευρώ το τ.μ. για όλα τα κτίσματα και οικόπεδα που βρίσκονται στις εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου Παλλήνης, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης στην συνεδρίαση της Πέμπτης 19 Ιανουαρίου 2012, προκειμένου να εξισορροπηθεί μια κατάσταση που ως και σήμερα την χαρακτήριζε ο παραλογισμός και η κατά περίπτωση αντιμετώπιση.

Αρκεί να σημειωθεί το γεγονός ότι στον Άγιο Αθανάσιο Παλλήνης η τιμή ζώνης μέχρι τώρα ήταν 1.100 ευρώ και σε απόσταση 500 μέτρων από την εν λόγω περιοχή η τιμή ζώνης ήταν 205 ευρώ για να γίνει αντιληπτό το φαινόμενο της ασυνάρτητης και αναιτιολόγητης τιμολόγησης που ίσχυε ως τώρα, με αποτέλεσμα, το πρόβλημα να οξυνθεί με αφορμή το περίφημο «χαράτσι» της ΔΕΗ.

Άλλοι λογαριασμοί αναδείκνυαν το ύψος του τέλους με υψηλό συντελεστή και άλλοι με πολύ χαμηλότερο, με αποτέλεσμα να καταργείται στην πράξη η ουσία της ισονομίας. Το γεγονός των μεγάλων αποκλίσεων στις καταγεγραμμένες στην ΔΕΗ τιμές ζώνης, οφείλεται στο ότι, αφενός το υπουργείο Οικονομικών δεν καθόρισε ως και σήμερα με απόφασή του τιμές ζώνης και αφετέρου, ότι οι Δήμοι παρέλειψαν να επικαιροποιήσουν τα υπάρχοντα στοιχεία τους.

Συγκεκριμένα, στον πρώην Δήμο Γέρακα δεν υπήρξε αναπροσαρμογή τιμών ζώνης επί 12 έτη και στον πρώην Δήμο Παλλήνης επί 18 έτη! Απόρροια αυτής της «αμέλειας» ήταν τα στοιχεία που είχε η Εφορία για κάποιες περιοχές του Δήμου Παλλήνης να κυμαίνονται σε ….εξωπραγματικά ύψη, δεδομένου ότι τα υπολόγιζε με βάση πρόσφατα συμβόλαια αγοραπωλησίας γης –χαρακτηριστική περίπτωση αυτή του Λόφου Έντισον όπου η ισχύουσα τιμή ζώνης ανά τ.μ., κυμαίνεται κοντά στα 1.900 ευρώ με αποτέλεσμα να συμπαρασύρει κοντινές περιοχές που κάθε άλλο παρά …..Λόφος Έντισον είναι-.

Με βάση αυτήν την πραγματικότητα που παρεμπιπτόντως αναδεικνύει τις …..αρετές ενός σύγχρονου κράτους (!) το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης όφειλε να βγάλει από τον «λήθαργο» παλιές αποφάσεις των πρώην Δήμων των δύο πόλεων και να καταλήξει σε μία ενιαία τιμή, στην προκειμένη περίπτωση στην τιμή των 500 ευρώ το τ.μ. και με το σκεπτικό ότι επιλέχθηκε να είναι σε χαμηλά επίπεδα, επειδή,

«λόγω της οικονομικής κρίσης, οι εμπορικές αξίες των ακινήτων έχουν μειωθεί σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κάτω των τιμών εκκίνησης που προσδιορίζει το Υπουργείο Οικονομικών»

Σημειώνεται, ότι η τιμή των 500 ευρώ το τ.μ. εμπίπτει στην χαμηλότερη κλίμακα του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) με συντελεστή ειδικού τέλους 3 ευρώ / τ.μ. Τέλος, σε ότι αφορά τα οικόπεδα που βρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές αλλά δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών για τον υπολογισμό του οφειλόμενου ΤΑΠ, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης αποφάσισε ότι θα λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο δημοτικό διαμέρισμα όπως διαμορφώνεται από τους σχετικούς συντελεστές (Σ.Ο., Σ.Α.Ο.)