Εκσκαφές στην οδό Μιλτιάδου Γέρακα για δίκτυο αποχέτευσης

Την έγκριση μελέτης και την εν συνεχεία κατασκευή συνδέσεων και δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων, τμήματος της οδού Μιλτιάδου μεταξύ των οδών Αριστοφάνους και Γαργηττού, στο Γέρακα, προϋπολογισμού 59.800,00 €, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης στην συνεδρίαση της 19ης Ιανουαρίου 2012.

Το συγκεκριμένο τμήμα της οδού Μιλτιάδου είναι ενταγμένο στο έργο ενοποίησης των αθλητικών, σχολικών και κοινόχρηστων χώρων με δίκτυο πεζοδρόμων και αναψυχής.

Πρόκειται για έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη και στην τρέχουσα χρονική φάση οι εργασίες αφορούν την κατασκευή ποδηλατοδρόμου καθώς και την ανακατασκευή της Μιλτιάδου και των πεζοδρομίων της.

Σημείωση “Ν”: για τους ανενημέρωτους αναγνώστες του ‘Ν” και προκειμένου να μην οδηγηθούν σε λάθος συμπεράσματα, το δίκτυο αποχέτευσης στην οδό Μιλτιάδου αφορά το έργο αποχέτευσης που ξεκίνησε στον πρώην Δήμο Γέρακα προ τεσσάρων και πλέον ετών και κατά το πλείστον αφορά την άνω της Αττικής Οδού περιοχή της πόλης του Γέρακα