Τοπική κυκλοφοριακή ρύθμιση περιμετρικά του σχολικού συγκροτήματος Ανθούσας

Μελέτη κυκλοφοριακής τοπικής ρύθμισης περιμετρικά του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Ανθούσας, (οικοδομικό τετράγωνο 136) εισάγει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης, η δημοτική αρχή. Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν επηρεάζει την κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή, όμως, θα εξυπηρετήσει την βιώσιμη κινητικότητα και θα εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις ασφάλειας της μετακίνησης των μαθητών από και προς το Σχολείο.

Δεδομένου του στενού οδικού δικτύου στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο, η μελέτη ρύθμισης προβλέπει τη διαμόρφωση ενός συστήματος εισόδου-εξόδου με αλλαγή κατευθύνσεων δρόμων/μονοδρομήσεων και αντίστοιχη σήμανση για την ασφαλή διακίνηση της κυκλοφορίας περιμετρικά του σχολικού συγκροτήματος.

Συγκεκριμένα προτείνονται οι εξής μονοδρομήσεις στις οδούς:

  1. Πιττακού με κατεύθυνση από Ξάνθης προς Ζακύνθου
  2. Ζακύνθου με κατεύθυνση από Πιττακού προς ανώνυμο Νο 41 κατά το τμήμα του Ο.Τ 136
  3. Ανώνυμο Νο 41 με κατεύθυνση από Ζακύνθου προς Ξάνθης

• Η μελέτη ρύθμισης συντάχθηκε από την Πολιτικό Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης κ. Βασιλ. Αλτανοπούλου.