Καλά νέα! Προς ανέγερση & 3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός στον Γαργηττό ΙΙ του Γέρακα

Στη δημιουργία του τρίτου, νέου βρεφονηπιακού σταθμού στο Δήμο Παλλήνης προσβλέπει η δημοτική αρχή, στην προσπάθειά της να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις κοινωνικές υποδομές στις τρεις δημοτικές ενότητες του Δήμου.  

Συγκεκριμένα, υποβάλλει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Παρασκευής 14 Δεκεμβρίου 2012, μελέτη και πρόταση χρηματοδότησης για την ανέγερση βρεφονηπιακού Σταθμού στην Πολεοδομική Ενότητα Γαργηττός ΙΙ. (οικοδομικό τετράγωνο 770 – εικονίζεται στο τοπογραφικό-)

Μελέτη και πρόταση χρηματοδότησης μετά την έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο θα υποβληθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής προκειμένου Δήμος και Αντιπεριφέρεια Ανατ. Αττικής να υποβάλλουν από κοινού αίτημα ένταξης του έργου στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007 – 2013» στον άξονα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής» για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η μελέτη προϋπολογισμού του έργου ανέρχεται στα 2.000.000,00 € -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%- και η ανέγερσή του θα πληροί τις σύγχρονες ανάγκες που απαιτούνται σε κοινωνική υποδομή αυτού του χαρακτήρα.

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός στον Άγιο Νικόλαο Κάντζας

Σημειώνεται ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτή την εποχή η ανέγερση του Βρεφονηπιακού Σταθμού επί της οδού Ανάφης στη δημοτική ενότητα Γέρακα –ήδη, ολοκληρώθηκαν οι εκσκαφές και το οπλισμένο σκυρόδεμα του υπογείου- και σε προχωρημένο στάδιο ανέγερσης είναι ο Βρεφονηπιακός Σταθμός στη δημοτική ενότητα Παλλήνης, στον Άγιο Νικόλαο Κάντζας επί της οδού Αριστογείτονος.

Επισημαίνεται ότι η Δημοτική Αρχή Δήμου Παλλήνης ευελπιστεί στην ολοκλήρωση του βρεφονηπιακού σταθμού Παλλήνης μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2013 και προς την κατεύθυνση αυτή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου ως τότε να έχει αποδοθεί στην τοπική κοινωνία.

Εκτιμάται ότι οι τρεις νέες κοινωνικές δομές που έχει δρομολογήσει η δημοτική αρχή, όταν αποπερατωθούν θα αμβλύνουν σε υψηλό βαθμό τα προβλήματα που προκαλούνται τα τελευταία χρόνια στις δημοτικές ενότητες Γέρακα και Παλλήνης, κυρίως λόγω της ραγδαίας πληθυσμιακής αύξησης με συνέπεια, οι υπάρχουσες ως και σήμερα υποδομές να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση, δεδομένου ότι ο πραγματικός πληθυσμός του Δήμου Παλλήνης σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από υπηρεσίες του Δήμου, ανέρχεται στις 100.000.