fbpx

Άλλες δύο Πολεοδομικές Ενότητες της Παλλήνης λίγο πριν την ολοκλήρωση τους: «Κάτω Χαρβάτι» & «Νότια Έδρα»

Άλλες δύο πολεοδομικές μελέτες της δημοτικής ενότητας Παλλήνης πρόκειται να αναρτηθούν σύντομα και να τεθούν υπό την κρίση των ενδιαφερόμενων πολιτών. Πρόκειται για τις πολεοδομικές μελέτες Κάτω Χαρβάτι –πολεοδομική ενότητα 10- και «Νότια Έδρα» -πολεοδομική ενότητα 2-.

Για την επί εικοσαήμερο ανάρτηση των δύο πολεοδομικών μελετών, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης να λάβει τη σχετική απόφαση στην συνεδρίαση της Παρασκευής 14 Δεκεμβρίου 2012.

Και οι δύο πολεοδομικές μελέτες είναι έργο της μελετητικής εταιρείας «Geoplan Π.Δεληκούρας-Δ.Παναγιώτου» και όπως σχεδόν όλες οι πολεοδομικές μελέτες της δημοτικής ενότητας Παλλήνης έρχονται και αυτές από το …. μακρινό παρελθόν, δεδομένου ότι διακρίνονται από μεγάλη και ως ένα βαθμό αναιτιολόγητη καθυστέρηση στην εξέλιξή τους και εύλογα, η επί «θύραις» απόφαση για δημόσια ανάρτησή τους, ανακουφίζει τους ενδιαφερόμενους πολίτες και τους επιτρέπει να χαράξουν τον προγραμματισμό τους.

Η πρώτη ανάρτηση αμφοτέρων των πολεοδομικών μελετών έγινε το 2001 επί δημοτικής αρχής κ. Σπ. Κωνσταντά. Δεδομένου ότι από τις αναρτημένες μελέτες έλειπαν οι οριοθετήσεις των ρεμάτων Παπαχωραφίου και Μάριζας στα νοτίως της Λεωφόρου Μαραθώνος τμήματά τους, επρόκειτο για τυπική –μάλλον προσχηματική- διαδικασία αφού ήταν γνωστό ότι χωρίς τις οριοθετήσεις οι πολεοδομικές μελέτες δεν είχαν περαιτέρω τύχη.

Δυστυχώς για τους δημότες -αλλά και για την ανάπτυξη της πόλης- η διαδικασία οριοθέτησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης των δύο ρεμάτων που επηρεάζουν αμφότερες τις πολεοδομικές ενότητες, ουσιαστικά ξεκίνησε το 2011 –δηλαδή 10 έτη μετά….- επί δημοτικής αρχής Αθαν. Ζούτσου και με θεματικά αρμόδιο αντιδήμαρχο τον Κώστα Μπάκα.

Η δρομολόγηση της διαδικασίας οριοθέτησης ξεκίνησε μετά τον αιφνιδιασμό της δημοτικής αρχής, η οποία πριν προλάβει να έχει πλήρη, καταγεγραμμένη εικόνα επί του συνόλου των εκκρεμοτήτων στα θέματα του Σχεδίου Πόλης, πληροφορείται ότι το ζήτημα οριοθέτησης των ρεμάτων συζητήθηκε δύο φορές στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και μάλιστα με αρνητική γνωμοδοτική απόφαση. Με παρέμβαση του αντιδημάρχου Κώστα Μπάκα λίγο πριν την τρίτη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ζητείται η απένταξη του θέματος από την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης γεγονός που επέτρεψε να γίνουν οι απαιτούμενες εργασίες και τελικά να συζητηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο το θέμα και να εξασφαλιστεί η έγκριση των οριογραμμών των δύο ρεμάτων –δηλαδή η ζητούμενη οριοθέτηση- παράλληλα με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Έτσι, μετά πάροδο πολλών χρόνων οι πολεοδομικές μελέτες των πολεοδομικών ενοτήτων Κάτω Χαρβάτι και «Νότια Έδρα» θεωρούνται έτοιμες για την περαιτέρω εξέλιξή τους.

Τον Φεβρουάριο του 2012, η οριοθέτηση αμφοτέρων των ρεμάτων εγκρίνεται από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και -από σύμπτωση- με συμμετέχοντα στην αρμόδια επιτροπή το Δήμαρχο Δήμου Παλλήνης κ. Αθαν. Ζούτσο ως εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ.Α.

Οι οριοθετήσεις των δύο ρεμάτων διαβιβάζονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης στον μελετητή των πολεοδομικών μελετών κ. Παναγιώτου προκειμένου να τις «ενσωματώσει» σε αυτές, πλην όμως υπήρχε μία τελευταία εκκρεμότητα η οποία, αν δεν επιχειρούνταν η αποκατάστασή της, για ένα μεγάλο αριθμό ιδιοκτησιών επί της λεωφόρου Μαραθώνος -στη δεξιά πλευρά της με κατεύθυνση προς το Πικέρμι- θα υπήρχε μείζον πρόβλημα.

Η οικοδομική γραμμή των ιδιοκτησιών που είχαν «πρόσωπο» προς τη λεωφ. Μαραθώνος απείχε 45 μέτρα από τον άξονα της λεωφ. Μαραθώνος, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να «οριοθετείται» σχεδόν επί των εισόδων καταστημάτων και οικιών. Η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, κατάφερε μετά από αλλεπάλληλες συνεργασίες και συσκέψεις με την Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων και τη Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας-Τμήμα Μελετών Κυκλοφορίας και Τεχνικής Υποστήριξης Αττικής (ΔΜΕΟ) να «μετακινήσει» την οικοδομική γραμμή από τα 45 μέτρα στα 25 και να έχει σήμερα την τελική έγκριση στη διάθεσή της.

Η απόφαση περί τροποποίησης της οικοδομικής γραμμής διαβιβάστηκε στον μελετητή, ο οποίος και παρέδωσε προ ημερών ολοκληρωμένη τη μελέτη στο Δήμο Παλλήνης.

Χθες, Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου συνεδρίασε υπό την προεδρία του Δημάρχου κ. Αθαν. Ζούτσου και ομόφωνα έλαβε θετική απόφαση να παραπεμφθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Παρασκευής 14 Δεκεμβρίου 2012, το οποίο και θα κληθεί να αποφασίσει για την επί εικοσαήμερο δημόσια ανάρτηση των δύο πολεοδομικών μελετών.

Επόμενος «σταθμός» των δύο πολεοδομικών φακέλων θα είναι το θεσμικό όργανο που αντικατέστησε το παλαιό Σ.Χ.Ο.Π. η ονομαζόμενη ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και επί το αναλυτικότερο, «Συγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων»

Εν κατακλείδι: δύο ακόμη μείζονος σημασίας για την ανάπτυξη της πόλης πολεοδομικές μελέτες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο εξέλιξης και αν αβίαστα προκύπτει ένα συμπέρασμα ως προς την ταχύτητα με την οποία η παρούσα δημοτική αρχή «έτρεξε» το Σχέδιο Πόλης στα μόλις δύο χρόνια που ασκεί τη διοίκηση, αναμφισβήτητα, είναι η σωστή επιλογή της να αναθέσει το Σχέδιο Πόλης σε δύο αντιδημάρχους, τον Κώστα Μπάκα για την Παλλήνη και τον Γρηγόρη Καραγιάννη για Ανθούσα και Γέρακα. Αμφότεροι, με την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης κατόρθωσαν να διαχειριστούν επιτυχώς ένα έργο με …όγκο ειδικού βάρους και να φέρουν αποτελέσματα τα οποία ήταν προαπαιτούμενα για την περαιτέρω ανάπτυξη των τριών δημοτικών ενοτήτων.