Δήμος Παλλήνης: Παράταση πληρωμής οφειλών έως και τις 26 Φεβρουαρίου

Παράταση πληρωμής οφειλών προς τον Δήμο Παλλήνης έως και τις 26 Φεβρουαρίου 2021, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης.  

Ειδικότερα:

α) Χορήγηση παράτασης έως την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021, χωρίς προσαυξήσεις, των προθεσμιών πληρωμής οφειλών προς τον Δήμο, από λογαριασμούς ύδρευσης, που αφορούν στην περίοδο κατανάλωσης από 1/5/2020 έως 31/8/2020 με λήξη πληρωμής στις 27 Ιανουαρίου 2021.

β)Χορήγηση παράτασης έως 26 Φεβρουαρίου 2021, των προθεσμιών πληρωμής για οποιαδήποτε οφειλή προς τον Δήμο που έληξε στις 30 Νοεμβρίου 2020 χωρίς προσαυξήσεις.

γ)Χορήγηση παράτασης έως 26 Φεβρουαρίου 2021, των προθεσμιών πληρωμής για οποιαδήποτε οφειλή προς τον Δήμο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 χωρίς προσαυξήσεις.

δ)Χορήγηση παράτασης έως 26 Φεβρουαρίου 2021, των προθεσμιών πληρωμής για οποιαδήποτε οφειλή προς τον Δήμο που λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2021 χωρίς προσαυξήσεις

Spiroulina PLATENSIS ... το όπλο της φύσης για την τριχόπτωση!