Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου: “άσκηση κάθε ένδικου μέσου για να ακυρωθεί το Ειδικό Τέλος”

Την εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, ζήτησε ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου κ. Γ. Χριστόπουλος για να χειριστεί από κοινού με άλλους Δήμους της Αττικής, το ζήτημα –με τις παρενέργειες που έχει– του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών. Εκτίμηση του Δημάρχου κ. Γ. Χριστόπουλου είναι ότι πρέπει να επιδιωχθεί μεταξύ των Δήμων και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που θα εξουσιοδοτηθεί να αναλάβει τον νομικό χειρισμό της υπόθεσης, η άσκηση κάθε πρόσφορου ένδικου μέσου για την ακύρωση των επαχθών διατάξεων του επίμαχου νόμου.

Όπως τόνισε ο κ. Γ. Χριστόπουλος, «θέση του Δήμου μας αποτελεί η στήριξη του Δημότη με μέσα και τρόπους εντός των πλαισίων της νομιμότητας».

Το Δημοτικό Συμβούλιο, τέλος, κατέληξε ομόφωνα στην έκδοση Ψηφίσματος με Εξώδικη Δήλωση προς τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.