Αποτελέσματα στα 33 από τα 68 Εκλογικά Τμήματα του Δήμου Παλλήνης

Αποτελέσματα στα 33 από τα 68 Εκλογικά Τμήματα του Δήμου Παλλήνης (στο 30,88% του εκλογικού σώματος)

Α. Ζούτσος:
Παλλήνη: 30,98%
Γέρακας: 57,62%
Σύνολο: 45,15%

Π. Μερτύρης
Παλλήνη: 25,03%
Γέρακας: 19,03%
Σύνολο: 21,84%

Κ. Μπάκας
Παλλήνη: 24,00
Γέρακας: 7,62%
Σύνολο: 15,29%

Α. Βολιώτης
Παλλήνη: 13,79%
Γέρακας: 10,13%
Σύνολο: 11,84%

Ν. Γαβράς
Παλλήνη: 6,20%
Γέρακας: 5,60%
Σύνολο: 5,88%