Στο Δ. Σ. Σπάτων-Αρτέμιδος οι μελέτες για 2ο Γυμνάσιο & Αθλητικό Κέντρο στην Αρτέμιδα

(φωτ. αρχείου)

Νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων-Αρτέμιδος, αύριο, Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017 με επτά (7) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην συγκεκριμένη συνεδρίαση εστιάζεται σε δύο θέματα (4ο και 5ο) που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση των υποδομών στην εκπαίδευση και στον αθλητισμό.

Ειδικότερα:

Παραλαμβάνονται δύο μελέτες. Η μία αφορά την ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Αρτέμιδος στο Ο.Τ. 1846-1848 και η άλλη την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στο Ο.Τ. Γ334 πάλι στην Αρτέμιδα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

1. Λήψη απόφασης περί 1ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2017 (αρ.απόφ.Ο.Ε.–/2017).

2. Λήψη απόφασης για έγκριση της 4ης Τριμηνιαίας Έκθεσης 2016, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων – Ισολογισμού (αρ.απόφ.Ο.Ε.–/2017).

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης (Γ΄ μέρος) των πρακτικών 11ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2016.

4. Λήψη απόφασης περί παραλαβής – έγκρισης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Αρτέμιδος στο Ο.Τ. 1846-1848 ΠΕ6 Δ.Ε. Αρτέμιδος.

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης της υπ’αριθμ.18/2015 μελέτης του έργου «Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στο Ο.Τ. Γ334 στην Αρτέμιδα».

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εγκατάστασης τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών – POS – στα Δημοτικά Ταμεία.

7. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται.