Αποτελέσματα στα 22 από τα 68 Εκλογικά Τμήματα του Δήμου Παλλήνης

Στα 22 από τα 68 Εκλογικά Τμήματα του Δήμου Παλλήνης

44,40% Α. Ζούτσος, ψήφοι: 3.373
21,96% Π. Μερτύρης, ψήφοι: 1.668
14,51% Κ. Μπάκας, ψήφοι: 1.102
11,93% A. Βολιώτης, ψήφοι: 906
6,60% Ν. Γαβράς, ψήφοι: 501