Συμβούλιο της Επικρατείας: Συνταγματική η ανακατανομή των βουλευτικών εδρών μετά την απογραφή του 2011

Συνταγματικό και νόμιμο έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο επέρχονται αλλαγές στις βουλευτικές έδρες, μετά την τελευταία γενική απογραφή του πληθυσμού (Μάιος 2011)

Σύμφωνα με το σχέδιο, επέρχονται αλλαγές σε 14 εκλογικές περιφέρειες της χώρας.

Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Αττικής προστίθενται τρεις βουλευτικές έδρες και πλέον από δώδεκα θα εκλέγονται δεκαπέντε βουλευτές, ενώ στην εκλογική περιφέρεια της Α’ Αθηνών, οι βουλευτικές έδρες μειώνονται κατά τρεις (από 17 γίνονται 14).

Στην περιφέρεια της Β’ Αθηνών, οι έδρες από 42 αυξάνονται σε 44 και στη Β’ Θεσσαλονίκης από 7 αυξάνονται σε 9.

Στις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες, προστίθεται ή αφαιρείται μία βουλευτική έδρα. Το σχέδιο Π.Δ. είχε κατατεθεί προς νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Ε’ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Οι δικαστές του Σ.τ.Ε. έκριναν ότι τα κριτήρια για την ανακατανομή των βουλευτικών εδρών είναι σύμφωνα με τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 54 παρ. 2 και με το Προεδρικό Διάταγμα 26/2012.

Παρ’ όλα αυτά, επισημάνθηκε ότι θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο θα ήταν χρήσιμο στη διοικητική πρακτική να συσχετισθεί η διοικητική διαίρεση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού με τους νομούς της χώρας.