Εντός του πρώτου τριμήνου 2014 η πώληση του μειοψηφικού ποσοστού της Eurobank

Εντός του προσεχούς Νοεμβρίου θα αποκτήσουν πλήρη πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία της Eurobank οι υποψήφιοι επενδυτές, σε μια προσπάθεια η πώληση του μειοψηφικού ποσοστού της τράπεζας να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου 2014.

Αρχικά αναμένεται να πωληθεί το 25% συν μιας μετοχής σε διεθνή επενδυτή, δεν αποκλείεται όμως η διάθεση ποσοστού έως 30%.
Ενδιαφέρον αναμένεται από διεθνή private equity funds, κάτι που επιθυμεί και η Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς αυτά θεωρούνται ποιοτικότερης διαβάθμισης σε σχέση με τα hedge funds.
Δεν αναμένεται πάντως ενδιαφέρον από τραπεζικά ιδρύματα της Ευρώπης ή της Αμερικής. Προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι η συνέχιση της σταθερότητας της ελληνικής οικονομίας και του πολιτικού κλίματος.
Η Διοίκηση της τράπεζας κατά την ενημέρωση επενδυτών αποκάλυψε πως το Νοέμβριο και αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων της Blackrock θα δοθεί πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία της τράπεζας στους επενδυτές που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το 25% του ιδρύματος.
Σύμφωνα με το Μνημόνιο η πώληση του ποσοστού της Eurobank θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τα τέλη Απριλίου 2014, ωστόσο η Διοίκηση της τράπεζας εκτιμά πως αυτό θα είναι εφικτό ακόμη και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2014.
Τέλος, πριν από τον Ιούνιο 2014 αναμένεται πως θα έχουν ενοποιηθεί με τα συστήματα της Eurobank τα αντίστοιχα συστήματα του νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της νέας Proton.