Και με “αριθμό πρωτοκόλλου” ανεξάρτητοι οι δημοτικοί σύμβουλοι Α. Μπουντουβάς και Μ. Λεβαντή

Με δηλώσεις τους στο Δημοτικό Συμβούλιο οι δημοτικοί σύμβουλοι Α. Μπουντουβάς και Μ. Λεβαντή, επικύρωσαν και “με αριθμό πρωτοκόλλου” τις προ πολλού ειλημμένες αποφάσεις τους να αποχωρήσουν από τον συνδυασμό της Δημοτικής Αρχής του κ. Αθ. Ζούτσου και ως την επόμενη εκλογική αναμέτρηση να συνεχίσουν να πολιτεύονται με προσωπική και όχι συλλογική αφετηρία.

Ο κ. Α. Μπουντουβάς επίλεξε να ενημερώσει για την απόφασή του το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου με ολιγόλογη, αξιοπρεπή δήλωση διατηρώντας το “πλεονέκτημα” της εκτενέστερης αναφοράς στους λόγους και τα αίτια της ανεξαρτητοποίησής του σε μέλλοντα χρόνο, η δε συνοδοιπορούσα με τον κ. Α. Μπουντουβά δημοτική σύμβουλος, επίλεξε με τη δήλωσή της, να συμπεριλάβει στα αίτια της εκούσιας αποχώρησής της και τον τρόπο με τον οποίο ενημερώνει τους αναγνώστες του … ο “τοπικός τύπος” (!)