Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Praktiker Hellas

Η Praktiker Hellas ανακοινώνει ότι, μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων – που διεξήχθη στις 5 Ιανουαρίου 2021, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συγκροτήθηκε σε σώμα, με ισχύ από 05.01.2021 και με την εξής σύνθεση:

Μπέρτσος Νικόλαος, Πρόεδρος Δ.Σ.
Σελαλμαζίδης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Γαλάνης Δημήτρης, Διευθύνων Σύμβουλος
Lowry Jamie, Μέλος Δ.Σ.
Παρμαξής Ανδρέας, Μέλος Δ.Σ.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που ακολουθεί τη λήξη της θητείας του.