Οι αντικειμενικές τιμές στους Δήμους: Παλλήνης, Ραφήνας, Παιανίας, Σπάτων

Στον καθορισμό αντικειμενικών τιμών σε 457 περιοχές της χώρας προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.

Πρόκειται για τον καθορισμό αντικειμενικών τιμών για οικόπεδα ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επιβολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας στα φυσικά πρόσωπα, για τα έτη 2011, 2012 και 2013. Δηλαδή, οι τιμές που καθόρισε το υπουργείο Οικονομικών δεν θα χρησιμοποιηθούν στις περιπτώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων, αλλά μόνο για τον υπολογισμό του ΦΑΠ.

Στην Αττική, οι τιμές οικοπέδων ανά τετραγωνικό μέτρο ξεκινούν από τα 7,16 ευρώ και φτάνουν ακόμα και τις 3.040 ευρώ. Σε ότι αφορά τις τις τιμές οικοπέδων στις περιοχές μας:

Δήμος Παλλήνης: 500 € ανά τ. μ.
Δήμος Ραφήνας: 500 €
Δήμος Παιανίας: 340 €
Δήμος Σπάτων: 535 €
πρ. Δήμος Γλυκών Νερών: 400 €

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών, εντός του Ιουλίου θα έχουν προσδιοριστεί οι αλλαγές στο σύστημα αντικειμενικών αξιών για όλη τη χώρα και ότι εκτός από τις επεκτάσεις, θα αναπροσαρμοσθούν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων προκειμένου να υπολογισθεί ο ενιαίος φόρος των ακινήτων το 2014. Στο σχέδιο που θα παρουσιασθεί στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης τις προσεχείς μέρες θα συμπεριλαμβάνονται, όπως είναι ήδη γνωστό, για πρώτη φορά και τα αγροτεμάχια.
Αυτό σημαίνει ότι για τον υπολογισμό του ενιαίου φόρου ακινήτων το 2014 θα χρησιμοποιηθούν οι νέες αντικειμενικές αξίες και πιθανόν το νέο αυτόματο σύστημα προσδιορισμού των τιμών των ακινήτων.

Ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών -εκδόθηκε πριν λίγη ώρα-

Πριν λίγη ώρα εκδόθηκε ανακοίνωση του υπ. Οικονομικών με την οποία αποσαφηνίζεται η διαδικασία καθορισμού της αξίας των οικοπέδων ως απάντηση σε σημερινά δημοσιεύματα.
Αναφέρεται στην ανακοίνωση:

“Σε σχέση με δημοσιεύματα για τις τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας, στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 3842/2010, απόφαση, σύμφωνα με την οποία καθορίζεται η αξία των οικοπέδων σε περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, με βάση την κατώτερη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου του δήμου ή της κοινότητας, όπως αυτή προκύπτει από τα αρχεία της οικείας Δ.Ο.Υ., χωρίς δυνατότητα περαιτέρω παρέμβασης στην Απόφαση.

Για παράδειγμα η τιμή οικοπέδου που αναγράφεται στο Δήμο Δάφνης, όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με την κατώτερη τιμή οικοπέδου του δήμου αυτού σύμφωνα με τους πίνακες των συναρμόδιων Δ.Ο.Υ. Η ίδια τιμή άλλωστε ίσχυε και για το 2010 για σκοπούς ΦΑΠ (ΠΟΛ 1160/2010).

Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω τιμές εφαρμόζονται μόνο για τον προσδιορισμό της αξίας οικοπέδων φυσικών προσώπων κατά τον υπολογισμό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της αξίας τους, δηλαδή στις περιπτώσεις που η αξία τους, κατά τη μεταβίβαση, υπολογίζεται βάσει συγκριτικών στοιχείων.

Τέλος, η εν λόγω Υπουργική Απόφαση δεν αφορά νέες εντάξεις και δεν εφαρμόζεται σε καμία άλλη φορολογία πέραν του Φ.Α.Π. φυσικών προσώπων.”