Θα καταργηθούν ως το τέλος του 2013 τα μη ανταποδοτικά τέλη που εισπράττουν οι Δήμοι. Η απόφαση θα πλήξει την οικονομική αυτοτέλειά τους

Σε …άλυτα αδιέξοδα αναμένεται να περιέλθουν οι Δήμοι της χώρας με την αναμενόμενη κατάργηση των μη ανταποδοτικών τελών που εισπράττουν από διάφορες κατευθύνσεις, όπως, το τέλος ζύθου, το τέλος διαφήμισης, κ.ά.
Η προγραμματιζόμενη από την κυβέρνηση νομοθετική παρέμβαση έχει ως αφετηρία της τη δέσμευση που περιέχεται στο Μνημόνιο για εξορθολογισμό όλων των μη ανταποδοτικών χρεώσεων, είτε με την πλήρη κατάργησή τους , είτε με τη δραστική περικοπή τους.

Στο πλαίσιο αυτής της υποχρέωσης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, απέστειλε σχετική εγκύκλιο σε όλους τους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των Δήμων, ζητώντας μέχρι τις 15 Ιουλίου να ενημερώσουν το Γενικό Λογιστήριο για τα τέλη, τις εισφορές και τους φόρους χωρίς ανταποδοτικό χαρακτήρα που εισπράττουν, αλλά και ποιες δαπάνες καλύπτονται από τα συγκεκριμένα έσοδα.
Από μία πρώτη έρευνα, που έχει ολοκληρώσει το υπουργείο Οικονομικών, προέκυψε ότι οι δικαιούχοι των μη ανταποδοτικών χρεώσεων είναι κυρίως οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα ασφαλιστικά ταμεία. Βέβαια, οι εισφορές υπέρ των Ταμείων αποτελούν κοινωνικούς πόρους και τυχόν κατάργησή τους θα τα οδηγούσε σε άμεσο οικονομικό μαρασμό και αδυναμία καταβολής παροχών και συντάξεων προς τους ασφαλισμένους. Τα Ταμεία μέσω των κοινωνικών πόρων εισπράττουν 2 δισ. ευρώ ετησίως. Μόνο από την εισφορά υπέρ ΟΓΑ το όφελος είναι 1 δισ. ευρώ.
Στους δήμους, μεταξύ των άλλων, καταβάλλονται τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων (τραπεζοκαθίσματα), το τέλος ακίνητης περιουσίας και το τέλος παρεπιδημούντων.
Σημειώνεται πως οι μη ανταποδοτικές χρεώσεις υπέρ τρίτων αποτελούν θεσμοθετημένες οικονομικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται σε φορολογούμενους ή συναλλασσόμενους, άτομα ή επιχειρήσεις, για την οικονομική ενίσχυση τρίτων, όπως οι Δήμοι και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Τα μη ανταποδοτικά τέλη που επί σειρά ετών εισπράττουν οι Δήμοι και ενισχύονται κατά ένα σημαντικό τμήμα οι προϋπολογισμοί τους, είναι:

• Τέλος ζύθου
• Τέλη διαφήμισης
• Τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων (τραπεζοκαθίσματα)
• Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
• Τέλος παρεπιδημούντων

Στον προϋπολογισμό 2013 του Δήμου Παλλήνης οι εγγραφές για «Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα» είναι 9.445.590,00 και για «Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών» είναι 1.570.300,00