Πρόγραμμα “MERIMNA” – Εξασφάλιση Προστασίας Παιδιών σε ελληνικά συνοριακά σημεία

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει αυξημένες μεταναστευτικές ροές τόσο στα χερσαία όσο και στα θαλάσσια σύνορά της.

Μεταξύ των πλέον ευάλωτων πληθυσμών είναι τα ασυνόδευτα ανήλικα (ΑΑ), καθώς είναι μόνα τους, χωρίς μέλη της οικογένειάς τους, με αποτέλεσμα να εκτίθενται σε πολυάριθμους κινδύνους.

Τα ασυνόδευτα παιδιά τείνουν να αναπτύξουν μια σειρά από συναισθηματικά, αναπτυξιακά και συμπεριφορικά προβλήματα, όπως κατάθλιψη, άγχος, ψυχοτραυματικό στρες, χρήση ουσιών, αυτοκτονικές πράξεις, και παραβατική συμπεριφορά, ενώ παράλληλα υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ τραύματος παιδικής ηλικίας και χρόνιων ασθενειών που οι άνθρωποι αναπτύσσουν ως ενήλικες, καθώς και κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τη ZEUXIS σε συνεργασία με τον ΔΟΜ (ΙΟΜ) και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG HOME).

Στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και στήριξης σε Ασυνόδευτα Ανήλικα (ΑΑ) που φιλοξενούνται στην Ασφαλή Περιοχή (ΑΠ) του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Λέρου.

Η παρέμβαση της ZEUXIS από τον Δεκέμβριο του 2019 αποσκοπεί στην ένταξη των ΑΑ από τα σύνορα. Αναπτύσσεται γύρω από 2 βασικούς άξονες: την ψυχοκοινωνική στήριξη και τη μη τυπική εκπαίδευση, μέσω διεπιστημονικής προσέγγισης.

Η ZEUXIS έχει αναπτύξει στο πεδίο μια διεπιστημονική ομάδα, στην οποία έμπειροι επαγγελματίες έχουν σαφείς ρόλους και ευθύνες μέσα σε ένα πλαίσιο προσανατολισμένο στα αποτελέσματα.

Με τον τρόπο αυτό, έχει αναπτυχθεί μια διαπροσωπική σχέση μεταξύ κάθε παιδιού και των επαγγελματιών της ZEUXIS, εξασφαλίζοντας την προσομοίωση με συνθήκες οικογενειακής φροντίδας.

Αφενός, αυτή η ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη προσέγγιση έχει αυξήσει την ποιότητα των υπηρεσιών, παρέχοντας παράλληλα τις κατάλληλες δεξιότητες στους ανηλίκους, και, αφετέρου, έχει αυξήσει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά την πολυμορφία και άλλα θέματα που αφορούν τόσο τα ανήλικα παιδιά μεταξύ τους, όσο και μεταξύ των παιδιών και των μελών του προσωπικού, οδηγώντας έτσι σε γρηγορότερη κοινωνική ένταξη.

Στα ανήλικα παιδιά έχει παρασχεθεί βοήθεια και υποστήριξη σε πολλαπλά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης των κινδύνων, της “ιδιοκτησίας” των διαδικασιών, της ευαισθησίας σε πολιτιστικές διαφορές, της ενδυνάμωσης και της υπεράσπισης των ατομικών τους δικαιωμάτων.

Το πλαίσιο υλοποίησης, καθώς και τα ποσοτικά αποτελέσματα από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον Μάιο του 2020, περιγράφονται παρακάτω:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • 95 Ασυνόδευτα Ανήλικα (αγόρια) διαμένουν στην Ασφαλή Περιοχή (ΑΠ) του ΚΥΤ Λέρου και 11 Ασυνόδευτα Ανήλικα (κορίτσια) στο ΠΙΚΠΑ Λέρου
 • 21 ΑΑ (αγόρια) μεταφέρθηκαν σε δομές φιλοξενίας στην ενδοχώρα
 • 3 ΑΑ (αγόρια) επανενώθηκαν με μέλη των οικογενειών τους μέσω του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ
 • 16 μέλη προσωπικού στο πεδίο (Συντονιστής, Διερμηνείς, Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχολόγος, Δικηγόρος, Εκπαιδευτικός, Οδηγός, Φροντιστές)
 • Παροχή βασικών υπηρεσιών:
 • Καθιέρωση καθημερινών ρουτινών (υγιεινή και θεμελιώδεις κανόνες στην Ασφαλή Περιοχή)
 • 24ωρη παρουσία φροντιστών
 • Διερμηνεία σε αραβικά και φαρσί
 • Νομική υποστήριξη
 • Δύο (2) σνακ καθημερινά
 • Δικτύωση με τοπικούς φορείς και Υπηρεσίες
 • COVID-19: ενημέρωση σε όλες τις γλώσσες, εφαρμογή των μέτρων προστασίας και στήριξη όλων των ΑΑ
 • Ψυχοκοινωνική στήριξη:
 • 95 λήψεις κοινωνικού ιστορικού στην Ασφαλή Περιοχή
 • 1 λήψη κοινωνικού ιστορικού στο ΠΙΚΠΑ Λέρου
 • 535 συνεδρίες με την Κοινωνική Λειτουργό
 • 136 παραπομπές σε υπηρεσίες υγείας
 • 220 ατομικές συνεδρίες με ψυχολόγο
 • 10 συνεντεύξεις για την Αξιολόγηση του Βέλτιστου Συμφέροντος του Παιδιού
 • 29 συνοδείες στο νοσοκομείο
 • 78 Πλάνα Ανάπτυξης για τα ανήλικα παιδιά
 • 23 Ομάδες Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
 • 6 σεμινάρια αυτογνωσίας και ενδυνάμωσης
 • Εκπαίδευση, αναψυχή και ελεύθερος χρόνος:
 • 95 μαθήματα Αγγλικών
 • 57 μαθήματα Ελληνικών
 • 18 ομάδες εστίασης
 • 6 εργαστήρια
 • 5 Ομάδες Γενικών γνώσεων
 • 8 σεμινάρια
 • 99 δημιουργικές δραστηριότητες (χειροτεχνίες και επιτραπέζια παιχνίδια)
 • 98 αθλητικές δραστηριότητες (ποδόσφαιρο & φυσική αγωγή)
 • 87 δραστηριότητες καθαριότητας

Μέσω της υλοποίησης του έργου, η ZEUXIS συμβάλλει στη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος, όπου τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά υποβοηθούνται με κάθε δυνατό τρόπο και ενδυναμώνονται, έτσι ώστε να αρχίσουν να αξιοποιούν τις δεξιότητές τους και να επιτύχουν την ένταξή τους στην κοινωνία.

Ιστοσελίδα DG HOME: http://ec.europa.eu/home-affairs/

Ιστοσελίδα IOM Greece: https://greece.iom.int/en

Ιστοσελίδα ZEUXIS: http://www.zeuxis.org.gr